fi | sv | eng

Sosiaali- ja terveysjärjestökenttä uusiutuu ihmisten tarpeiden mukaan

28.11.2012, 10:20

Erikoistutkija Juha Peltosalmi

Vuonna 2011 Suomessa rekisteröitiin yli 2500 uutta yhdistystä. Niistä 180 eli seitsemän prosenttia on sosiaali- ja terveysalan yhdistyksiä. Tässä mittavassa viime vuonna syntyneiden uusien alan toimijoiden joukossa on myös SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry. Joka vuosi on yhä uudelleen pakko hämmästellä sitä, kuinka valtavasti uusia yhdistyksiä perustetaan eri toimialoille ja myös sosiaali- ja terveysalalle.

Yhdistys on hyvä muoto toimia

Uusien yhdistysten määrä kertoo siitä, että rekisteröityä yhdistystä pidetään entiseen tapaan käyttökelpoisena organisaatiomuotona erilaisen kansalaistoiminnan toteuttamisessa. Uudenlaiset osallistumis- ja toimintamuodot ovat yleistyneet ja monipuolistuneet. Ne eivät kuitenkaan ole syrjäyttäneet yhdistysmuotoista toimintaa, vaikka vastakkaisia arvioita esitetään varsin usein. Uutta yhdistystoimintaa syntyy eri puolille maata. Seitsemän viime vuoden aikana sosiaali- ja terveysyhdistyksiä on rekisteröity 190 kuntaan, mikä on yli puolet nykyisistä kunnista.

Viime aikoina sosiaali- ja terveysjärjestökentässä on tapahtunut fuusioita valtakunnallisella ja paikallisella tasolla. Suurempien yksiköiden syntymisen kanssa samaan aikaan on koko ajan käynnissä myös vastakkaista kehitystä, kun vuosittain rekisteröidään yhä pienempien ja spesifimpien potilas-, vamma- ja diagnoosiryhmien erityistarpeisiin vastaavia yhdistyksiä. Tämä kertoo siitä, että pienten toimijoiden merkitys oman vertaisjoukkonsa kokoajina, tiedonvälittäjinä ja edunvalvojina suurien järjestöjen rinnalla koetaan tärkeäksi.

Yhteiskunnalliseen tarpeeseen

Uusien yhdistysten perustaminen on aina liittynyt aikakauden yhteiskunnalliseen tilanteeseen ja erilaisille ihmisryhmille syntyneisiin uusiin tarpeisiin, joihin vastaamaan on syntynyt uudentyyppisiä yhdistyksiä. Tätä havainnollistavia esimerkkejä on eri vuosikymmeniltä paljon:

  • 1940- ja 1950-luvuilla käynnistettiin varsin nopeasti uutta järjestötoimintaa turvaamaan sodissa vammautuneiden tarvitsemia palveluja sekä vastaamaan sotien myötä kasvaneisiin lastensuojelun tarpeisiin
  • 1960- ja 1970-luvuilla eläkelainsäädännön uudistukset ja eläkeläisten kasvava määrä käynnistivät laajan eläkeläisjärjestöjen organisoitumisen
  • 1990-luvulla lamavuosien myötä kasvaneen työttömyyden seurauksena rekisteröitiin suurin osa nykyisistä työttömien yhdistyksistä

Vuoteen 2005 ajoittuu mittasuhteiltaan hieman pienempi esimerkki nopeasti ihmisten tarpeisiin vastaamaan syntyneestä yhdistystoiminnasta . Tapaninpäivänä 2004 Intian valtamerellä tapahtuneella tsunamilla ja sen seurauksilla oli paljon suomalaisia silminnäkijöitä. Heidän kokemuksensa hädästä ja omasta autetuksi tulemisestaan johtivat perustamaan pian useita katastrofialueelle apua suuntaavia yhdistyksiä.

Uudelle vuosituhannelle

Vuonna 2011 rekisteröidyt uudet yhdistykset heijastelevat edeltäjiensä tapaan ihmisten muuttuvia ja eriytyviä tarpeita. Ne kokoavat yhteen ja tukevat esimerkiksi sisäilmasta sairastuneita, lihavuusleikattuja ja osteoporootikkoja sekä pyrkivät ehkäisemään erilaisten ihmisryhmien syrjäytymistä. Lisääntyvä kansainvälistyminen näkyy toiminnan suuntaamisessa ulkomaille, esimerkiksi orpojen, kodittomien ja muuten vähäosaisten lasten auttamiseen Afrikassa ja Aasiassa. Maahanmuuttajat perustavat yhdistyksiä esimerkiksi oman etnisen ryhmänsä kotoutumisen tukemiseen sekä lähtömaassaan olevien ihmisten auttamiseen.

Yhdistysten syntyminen ja myös niiden kuoleminen heijastelevat ajanjaksojen päättymisiä ja uusien alkamisia. Järjestökentän edustajista sotainvalidi- ja sotaveteraaniyhdistysten toiminta alkuperäisessä muodossaan on käymässä vähiin. Tämä näkyy jo nyt purkautuneiden yhdistysten määrän kasvuna, joka voimistunee lähivuosina. Sotainvalidi- ja sotaveteraanijärjestöt tulevat olemaan esimerkkejä toimijoista, jotka ovat hoitaneet perustamishetkellä itselleen asettaman vaativan tehtävän kunniakkaasti loppuun saakka.

Järjestöbarometri 2012 julkaistiin 28.11.2012.

Kommentointi

Otsikko:
Nimi:
Kommentti:
 

2000-luvun yhdistykset

Nimi:

Mielenkiintoisia tuloksia siitä, millaiset ilmiöt saavat ihmiset perustamaan yhdistyksiä 2000-luvulla! Kertoo paljon ajastamme. On tärkeä havainto, että ry-muotoinen toiminta on voimissaan.

28.11.2012, 13:25