fi | sv | eng

Sopivasti tavoitetta vapaaehtoistoiminnalle

07.01.2014, 09:30

Tomi Oravasaari, projektisihteeri, Espoon seurakuntayhtymä

SOSTE järjesti vuoden 2013 aikana Toimi, vaikuta, verkostoidu! –kiertueen, jonka osana vedin koulutusosion nimeltä: Vapaaehtoistyön ammatillinen ohjaaminen. Kaikkiaan Kuopiossa, Tampereella ja Rovaniemellä koulutukseen osallistui noin 80 henkilöä. Yhtenä tärkeänä teemana käsittelimme koulutuksessa tavoitteiden asettamista vapaaehtoistoiminnalle.

Hyvin muotoillut tavoitteet tukevat vapaaehtoistoiminnan jatkuvuutta. Vapaaehtoisten kanssa tavoitteet kannattaa luoda yhdessä keskustellen, eikä antaa niitä suoraan ylhäältä käsin. Koordinaattorin on hyvä kertoa, mitä järjestö tavoittelee vapaaehtoistoiminnalla ja mitkä ovat järjestön asiakaskunnan tarpeet. Vapaaehtoiselle keskustelu on tilaisuus pohtia, selkeyttää ja sanoittaa omia motiivejaan lähteä mukaan toimintaan. Vapaaehtoistoiminnan koordinaattorille keskustelu auttaa hahmottamaan, mitä vapaaehtoinen odottaa toiminnalta ja näin häntä pystytään paremmin ohjaamaan oikeanlaiseen tehtävään. Samalla yhdessä vapaaehtoisen kanssa mietitään, miten hänen omat tavoitteensa ja järjestön sekä järjestön asiakaskunnan tavoitteet voisi sovittaa yhteen.

Koordinaattorin kannattaa pyrkiä siihen, että viime kädessä vapaaehtoiset itse asettavat toiminnalleen tavoitteet. On hyvä muistaa, että tavoitteet voivat olla myös hyvin yksinkertaiset. Aivan hyvä ja riittävä tavoite voi olla sellainen, että vapaaehtoinen virkistyy toimimalla ryhmässä yhdessä muiden vapaaehtoisten kanssa. Selkeät ja henkilökohtaisesti sopivan haastavat tavoitteet motivoivat vapaaehtoista toimimaan.

Kentän ja myös tutkimusten havainto on, että vapaaehtoisille on tärkeää kokea kuuluvansa porukkaan. Ryhmän yhteenkuuluvuutta vahvistaa jaettu ymmärrys toiminnan tavoitteesta, joka myös kannustaa osallistumaan toimintaan. Tärkeää on rakentaa myös tavoitteiden asettamisella avointa toimintakulttuuria, joka tukee uusien ihmisten mukaantuloa toimintaan. Tyytyväinen vapaaehtoinen on järjestön paras ”rekryagentti” kun hän kertoo toiminnastaan lähipiirilleen.

Tomi Oravasaari on työskennellyt tutkijana ja vapaana koulutttajana. Pääpaino on ollut vapaaehtoistoiminnan johtamisen kysymyksissä. Oravasaari työskentelee Espoon seurakuntayhtymässä vastuullaan nuorten ja vanhusten syrjäytymistä ehkäisevä Korsi-projekti.

Lue lisää

Kommentointi

Otsikko:
Nimi:
Kommentti: