fi | sv | eng

Sinustako muutosagentti?

19.11.2012, 13:34

Sanna Kaijanen, Arviointipäällikkö

Vastuu kehittämisestä ja arvioinnista jakaantuu organisaatioissa niin henkilöstölle kuin johdollekin, arviointiasiantuntijoita unohtamatta. Asiakkaat ja sidosryhmät tulisi kytkeä tiukasti kehittämisen prosesseihin. Vastuu muutoksen tekemisestä on yhteinen. Osallisuus on päivän sana, yhteiskehittäminen toinen.

Arviointivastuun jakaantuminen edellyttää muutosta asenteissa, työvälineissä, toimijoissa, asiantuntijarooleissa ja palveluissa. Ennen kaikkea se edellyttää rohkeutta tehdä muutosta. Uudet innovatiiviset ratkaisut ja menetelmät madaltavat kynnystä tuottaa ja kerätä arviointitietoa. Palveluita rakennetaan yhdessä niiden käyttäjien kanssa ja asiantuntijuuskin voidaan avata yhteiseen tarkasteluun. Tarvitsemme muutosagentteja pöllyttämään ajatuksia ja rakentamaan yhteistyötä sekä yhteistä näkyä.

Ajatus muutosagenteista ei onneksi tunnu kovin vieraalta. SOSTEn arviointitoiminnan kantavana ajatuksena on, että arviointi on kaikkien yhteinen asia. Arviointimentorit toimivat tukijoina ja muutosagentteina, joiden tehtävänä on soluttaa arvioivaa ajattelua ja arviointiosaamista suomalaisiin järjestöihin. Mentoroinnin tarkoituksena on haastaa toimijat aktiiviseen osallisuuteen ja asettaa kysymyksiä, joihin yhdessä etsitään toimivia ratkaisuja. Haku uuteen arviointimentorikoulutukseen on parhaillaan käynnissä osoitteessa www.jarjestoarviointi.fi.

”We need inspired, knowledgeable, connected change agents to make change happen”

(Elena Georgieva-Andonovska 2012, Evaluation manager, European Union)

Kommentointi

Otsikko:
Nimi:
Kommentti: