fi | sv | eng

Selkeä palvelurakenne - vahvat peruskunnat

11.10.2013, 16:30

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen valmistelu on edennyt lähes loppusuoralle pitkän ja vaikean prosessin jälkeen. Lausunnolla olevan väliraportin tavoitteena on kuvata palvelurakenteen kannalta keskeiset asiat siten, että kunnat voivat ottaa ne huomioon valmistautuessaan tekemään kuntarakennelain mukaista yhdistymisselvitystä. Väliraportin reunaehtoina ovat hallitusohjelman kirjaukset, hallituksen puolivälikirjaukset sekä Orpon työryhmän linjaukset.

SOSTE pitää tärkeänä, että valmistelu on edennyt tähän pisteeseen ja että se ja kuntauudistus ovat tiiviissä yhteydessä keskenään. Molempien tulee edetä keskenään tasa-arvoisina, ei siten, että sote-uudistus toimii vauhdittajana pienten kuntien liitoksille.

SOSTE korostaa lausunnossa erityisesti seuraavia asioita:
1. Palvelurakenteen tulee olla ymmärrettävä ja selkeä
2. Tavoitteena vahvat peruskunnat laajan perus- ja erityistason palvelujen järjestäjinä
3. Sosiaali- ja terveydenhuollon vahva integraatio ja asiakaslähtöisyys
4. Kattavat ja yhdenvertaiset sosiaali- ja terveyspalvelut ovat turvaa luovia perusoikeuksia
5. Sosiaali- ja terveydenhuollon erityisvastuualueet riittävän vahvoiksi - sosiaalihuollon tutkimukseen ja kehittämiseen panostettava
6. Yliopistosairaaloissa saatavaa erikoissairaanhoitoa ei saa vaarantaa