fi | sv | eng

Savuttomuus etenee

20.10.2015, 13:52

Kaarina Tamminiemi, erityisasiantuntija

Visio: Savuton Suomi

Tupakkapolitiikan näkökulma on muuttunut paljon viimeisten vuosikymmenien aikana. 1970- luvulla ajateltiin, että tupakka on vaarallista lähinnä tupakoitsijalle itselleen. 1980-luvulla alettiin kiinnittää huomiota myös ympäristön tupakansavuun ja nostettiin esiin passiivisen tupakoinnin vaarallisuutta. Vuonna 2010 tupakkapolitiikan ja -lain tavoitteeksi asetettiin hyvin selkeästi tupakkatuotteiden käytön loppuminen haittojen vähentämisen sijasta.

Yleisen tavoitteen mukaan Suomi olisi tupakkavapaa vuoteen 2040 mennessä. Asiantuntijoista koostuvan Savuton Suomi -verkoston, johon SOSTEkin kuuluu, mukaan tavoite olisi mahdollista saavuttaa jo kymmenen vuotta aikaisemmin. Tavoitteella tarkoitetaan käytännössä sitä, että enintään kaksi prosenttia väestöstä käyttää tupakkatuotteita. Savuttomuus etenee, mutta tavoitteeseen on vielä matkaa. Vuonna 2014 päivittäin tupakoivia oli miehistä 17 prosenttia ja naisista 14 prosenttia. Jatkossa mm. uudet nikotiininkäyttötavat lisäävät haasteita.

Tupakkalain kokonaisuudistus on oikean suuntainen, mutta parannettavaakin vielä jää

Uusi tupakkalaki on juuri ollut lausuntokierroksella. Nyt ehdotetuilla uudistuksilla tuetaan tupakkatuotteiden käytön loppumista, selkiytetään lain rakennetta ja nykyaikaistetaan lakia. Samalla laitetaan täytäntöön Euroopan unionin tupakkatuotedirektiivi, joka pitää olla voimassa jäsenvaltioissa viimeistään 20.5.2016.

Uusi tupakkalaki mm. poistaa savukkeista makuaineet kuten mentolin viiden vuoden siirtymäajan jälkeen, pakollisiksi tulisivat teksti- ja kuvavaroitukset, tupakkatuotteiden ja sähkösavukkeiden nikotiininesteiden tuonnille ETA-maiden ulkopuolelta tulisi sama 20 tunnin aikaraja kuin alkoholille. Sähkösavukkeet tulisivat Suomen markkinoille, mutta niiden sisältämään nikotiiniin liittyvät riskit halutaan minimoida mm. säätämällä ostoikäraja, kieltämällä niiden markkinointi ja etämyynti sekä rajoittamalla niiden maahantuontia ja käyttöä.

"...aiheesta on keskusteltu vuosia."

Lakiehdotuksessa on hyvää mm. se, että uusi laki mahdollistaa jatkossa sen, että taloyhtiöillä on mahdollisuus kieltää tai rajoittaa tupakointia aiempaa helpommin parvekkeella, terassilla tai pihalla. Kieltoon tai rajoitukseen tarvittaisiin terveysviranomaisen lausunto, että tupakoinnista johtuva savuhaitta on olemassa. Toivottavasti lainsäädäntö selkiyttää pelisääntöjä ja ongelmatilanteet saadaan käsiteltyä jatkossa helpommin. Jokin ratkaisu asiaan olisi hyvä saada, sillä aiheesta on keskusteltu vuosia.

Asian hankaluus nousi esiin myös viime helmikuussa, kun sosiaali- ja terveysministeriö pyysi Otakantaa.fi -palvelussa kansalaisia kertomaan, millaisia uudistuksia he haluaisivat tupakkalakiin. Parveke- ja pihatupakoinnin kielto oli yksi teemoista, joka kirvoitti kommentoimaan eniten - hyvässä ja pahassa.

Osa vaikuttavaa tupakkapolitiikkaa on myös tupakkavero, josta säädellään erikseen tupakkaverolaissa. Nykyinen hallitus on aikeissa nostaa tupakkaveroa nykyisellä hallituskaudella 270 miljoonaa euroa, mikä tarkoittaa keskihintaisen tupakka-askin hinnassa noin 2 euron nousua. Tärkeässä roolissa savuttomuuden edistämisessä ovat myös tupakkatuotteiden mainontarajoitukset, savuttomien ympäristöjen edistäminen, kampanjat.

Tupakkapolitiikka on mennyt isoja harppauksia eteenpäin - entä alkoholipolitiikka?

Suomi on ollut tupakkapolitiikan edelläkävijöitä. Lainsäädäntömme on tällä hetkellä hyvällä tasolla kansainvälisestä näkökulmasta ja toivottavasti niin on myös jatkossa. Kuitenkin jatkuvasti tulee myös Suomea pidemmälle meneviä säädöksiä, esimerkiksi Englannissa astui juuri voimaan laki, jossa autossa tupakoinnista saa sakot, jos autossa on samaan aikaan alle 18-vuotiaita lapsia. Tällaista esitystä nykyiseen lakiesitykseen ei ole meillä sisällytetty ja tähän mm. SOSTE antamassaan lausunnossa puuttui. Britanniassa hallitus yrittää kitkeä tupakointia myös kovalla verotuksella. Savukeaskin hinta lähentelee saarivaltiossa kymmentä puntaa eli 13,50 euroa.

Tupakkapolitiikka on mennyt isoja harppauksia eteenpäin sinä aikana, minkä itse muistan. Suuri muutos on tapahtunut asennepuolella. Aikoinaan esimerkiksi ravintoloiden tupakointikieltoa vastustettiin kovasti, mutta nykyään siihen on totuttu. Nykyään savuton ympäristö saa kannatusta myös tupakoitsijoiden keskuudessa.

Vastaavaa hyvää kehitystä toivoisi myös alkoholin osalta. Alkoholilain kokonaisuudistustyö alkoi tällä viikolla ja uudistus tulee olemaan esillä varmasti paljonkin. Yleensä kaikki, mikä liittyy alkoholiin, kiinnostaa mediaa ja kansalaisia. Tiedossa on varmasti ainakin vilkasta some -keskustelua. Uudistus on perusteltu monestakin syystä ja sen tarpeellisuudesta vallitsee yksimielisyys. Toivottavasti alkoholipolitiikasta käydään laajaa keskustelua, johon mahdollisimman moni taho voi osallistua. Näin ainakin ministeri Rehula on luvannut. Nähtäväksi jää, miten keskustelu jatkuu ja miten aikataulu pitää. Esitys alkoholilaista on tarkoitus antaa eduskunnalle keväällä 2016.

Lue lisää

Kommentointi

Otsikko:
Nimi:
Kommentti:
 

Sähkötupakasta

Nimi: Terho Tamminen

Sähkötupakka on savukkeiden vähäriskinen vaihtoehto, jota käytetään pääasiassa apuna tupakoinnin lopettamisessa. Suomessa asiaa ei olla vaivauduttu tutkimaan, mutta Britanniassa tilannetta on seurattu tarkasti. Siellä s-tupakan avulla on lopettanut tupakoinnin jo 1,1 milj. ihmistä. Sähkötupakoijia siellä kaiken kaikkiaan 2,6 milj. Kaikki entuudestaan tupakoineita. Ei ole syytä epäillä, etteikö kehitys olisi samansuuntaista myös Suomessa. Kuinka kauan aiotte vielä jatkaa itsenne hämäämistä väittämällä, että sähkötupakka on jonkinlainen uhka kansanterveydelle?

Makuaine-, markkinointi- ja etämyyntikiellot tulisivat tuhoamaan kunnollisten st-tuotteiden markkinat. Esim. maku on yksi tärkeimmistä seikoista, minkä ansiosta s-tupakka on noussut suosituimmaksi tavaksi lopettaa tupakointi. Sen poistaminen sähkötupakasta olisi puhdasta hulluutta. Varsinaista jakeluketjua ei ole edes olemassa etämyyntiä lukuunottamatta. Etämyyntikiellolla suomalaisilta s-tupakoijilta blokattaisiin mahdollisuus hankkia laadukkaita st-nesteitä ja tuotteita. Marketteihin mahdollisesti joskus tulevat nikotiinilliset mauttomat ensimmäisen sukupolven sähkötupakat eivät tulisi kelpaamaan savukkeiden korvaajiksi. Savukemyynnin asemaako te vaatimuksillanne haluatte vahvistaa, vai ettekö yksinkertaisesti ymmärrä mistä tässä on kyse? Olkaa hyvät ja yrittäkää edes: http://vapers.fi/2015/09/lausunto-tupakkalakiehdotuksesta/

20.10.2015, 16:19

miksi.holhota

Nimi: huomattavasti

Mieletöntä ajojahtia tupakoitsijaa kohtaan

17.03.2016, 18:28