fi | sv | eng

Sairauksien ehkäisy on kansanterveyden kohenemisen perusta

09.02.2015, 09:00

VAALIT 2015

Janne Juvakka, toiminnanjohtaja, Suomen Diabetesliitto ry

Diabetes on yksi nopeimmin yleistyvistä tarttumattomista sairauksista. Tällä hetkellä lähes 500 000 suomalaista sairastaa diabetesta, osa tietämättään. Yli 100 000:lla 70 vuotta täyttäneellä on diabetes ja raskausdiabetes todetaan noin 12 %:lla raskaana olevista naisista.

Kela-korvauksella diabeteslääkkeitä ostaneiden määrä oli 342 000 henkilöä vuonna 2013, kun kymmenen vuotta aiemmin vastaava luku oli 182 000. Diabeteksen ja sen aiheuttaminen lisäsairauksien hoitoon kuluu jo yli 10 prosenttia terveydenhuolloin menoista ja diabeteksesta aiheutuvien sairaanhoidon lisäkustannuksissa on nousua keskimäärin 5 % vuodessa.

"Jopa yli 90 % tyypin 2 diabetestapauksista on ehkäistävissä terveillä elämäntavoilla."

Sairastuvien määrä voi jopa kaksinkertaistua 10 vuodessa ja terveydenhuollon kulut merkittävästi kasvaa, jos kehitys jatkuu samanlaisena kuin tähän mennessä. Kehitys on pysäytettävä. Se on inhimillisesti sekä kansanterveydellisesti ja -taloudellisesti välttämätöntä.

 Terveyspolitiikan painopistettä on siirrettävä terveyttä edistävään suuntaan. Diabetesepidemian leviämisen taustalla on yleistyvä tyypin 2 diabetes. Jopa yli 90 % tyypin 2 diabetestapauksista on ehkäistävissä terveillä elämäntavoilla. Jo viiden kilon laihduttaminen, terveellinen ravinto ja liikunnan lisääminen vähentävät sairastumisriskiä noin 60 %:lla.

Mikään palvelujärjestelmä ei voi yksin rakentaa terveyttä. Terveyttä edistävät valinnat tulee olla kaikille kansalaisille mahdollisimman helppoja toteuttaa. Terveyden vaalimista ei voi ulkoistaa ihmiseltä itseltään. Ihmisen omaa vastuuta terveydestä ei pidä silti liikaa korostaa. Se suosisi hyvässä elämäntilanteessa olevia ihmisiä. On helpompaa elää terveellisesti, jos siihen on varaa, kykyä ja voimavaroja.

Kovin valitettavaa on, jos syyllistämisen kulttuuri alkaa vallata sijaa muuttuneessa taloudellisessa tilanteessa. Ei ole harvinaista, että jo nyt tyypin 2 diabetes mielletään vain itseaiheutetuksi sairaudeksi, vaikka perimällä on sen synnyssä suuri merkitys. Kaiken lisäksi julkisessa keskustelussa eri diabetestyypit menevät helposti sekaisin ja unohdetaan, että tyypin 1 diabetesta ei voi ehkäistä. Sairaus tulee, jos on tullakseen.

Diabeteskysymyksen ratkaisussa jo sairastuneet on hoidettava nykyistäkin paremmin. Taloudellisesti vaikeina aikoina ratkaisua on etsittävä ensisijaisesti muin tavoin kuin vain palveluiden määrällisellä kasvattamisella. Tällä hetkellä erityisesti tyypin 1 diabetesta sairastavien hoito ei vastaa nykyajan mahdollisuuksia. Ajanmukaisen diabeteksen hoidon järjestämiseksi ja hoitotulosten parantamiseksi vaativan diabeteksen hoito tulee keskittää moniammatillisiin diabeteksen hoitoon erikoistuneisiin keskuksiin ja verkostoihin.

Diabeteksen kehityksestä huolimatta väestön terveys on parantunut viime vuosikymmenien aikana. Myönteisen kehityksen turvaamiseksi tarvitaan määrätietoisia ratkaisuja niin hallitusohjelman laadinnassa kuin sote-uudistuksessa muodostuvien organisaatioiden ja kuntien toimesta.

"...tunnistetaan tarve poikkihallinnolliselle tarttumattomien sairauksien ehkäisyohjelmalle."

Tarvitaan diabeteslähtöisiä ratkaisuja , mutta myös sen huomioimista, että muitakin pitkäaikaisia tarttumattomia sairauksia ehkäistään samoin keinoin. Hyvä alku eri toimenpiteille olisi se, että hallitusohjelmaneuvotteluissa tunnistetaan tarve poikkihallinnolliselle tarttumattomien sairauksien ehkäisyohjelmalle.

Diabetesliitto

  • kansanterveys- ja potilasjärjestö, perustettu vuonna 1955
  • palkattua päätoimista henkilöstöä noin 60, 112 jäsenyhdistystä, 57000 jäsentä
  • Tampereella sijaitseva Diabeteskeskus on liiton keskustoimisto ja valtakunnallinen kurssikeskus

www.diabetes.fi

Lue lisää

Kommentointi

Otsikko:
Nimi:
Kommentti:
 

Oikeaa hoitoa ei nykyään haluta tarjota

Nimi:

Eläinrasvapitoinen, vähähiilihydraattipitoinen ruokavalio on lääke, joka poistaa db2 valtaosalta sitä 'sairastavilta'. Se on faktaa ja vain sillä kaikki itsellänikin olevat vaivat katosivat ja pääsin kaikista muista db2 lääkkeistä eroon ja tervehdyin.

11.02.2015, 02:18

Virallinen ruokavalio sairastuttaa

Nimi:

"Jopa yli 90 % tyypin 2 diabetestapauksista on ehkäistävissä terveillä elämäntavoilla." Kyllä, täysin samaa mieltä, mutta ei virallisella THL:n suosittelemalla ruokavaliolla, vaan ravinteikkaalla, vähän hiilihydraatteja sisältävällä ruokavaliolla. Sokerit, viljat ja monilta myös maidot pois ja kansa alkaa tervehtyä. Tosin niin ei käy niin kauan kuin virallinen totuus sairastuttaa.

11.02.2015, 20:21