fi | sv | eng

Rakennepaketti - hyvä vai paha?

03.12.2013, 09:22

Vertti Kiukas, pääsihteeri

Maan hallitus sopi viime perjantaina rakennepaketista, jonka taustalla oli jo elokuun budjettiriihestä alkanut valmistelu. SOSTE on seurannut prosessia tarkasti ja lopputulosta voidaan pitää maltillisena siihen nähden, mitä kaikkea ennen kaikkea valtionvarainministeriön valmistelijat ovat pöydälle heittäneet: olisi poistettu hoitotakuu, aikuisten hammashoito ja leikattu järjestöiltä.

 Monen viime viikolla sovitun asia kohdalla arviota siitä, mitä päätös tarkoittaa, on vielä kovin aikaista tehdä. Eniten STM:n sektorilla on puhututtanut 300 miljoonan kaavailtu kulusäästö vanhusten laitoshoidosta – tämä toimi yksin kattaa lähes neljänneksen paketista. Tavoite sinänsä on oikea: useimmat ihmiset haluavat asua kotona, jos vain voivat. Usein tämän ehtona on, että yhteiskunta tuo kotiin erilaisia palveluja. Itse asiassa kyse onkin siitä, että tavoitellaan, että vuonna 2017 laitoshoito maksaisi 500 miljoonaa vähemmän kuin nyt on ennakoitu ja tähän päästäisiin investoimalla kotiin tuotaviin palveluihin 200 miljoonaa – nettosäästö siis tuo 300 miljoonaa.

Tavoite on mahdollista saavuttaa, jos kunnat oppivat parhaita käytäntöjä toisiltaan. Jos tämä tehdään kamreerilogiikalla byrokratian, eikä ihmisten näkökulmasta, mennään metsään niin taloudessa kuin ennen kaikkea ihmisarvossa. Pelottavana esimerkkinä on mielenterveyspalvelujen kohtalo 20 vuotta sitten. Jotta tämä menee oikein, järjestöiltä edellytetään aktiivista vaikuttamista ja ihmisten äänen esiintuomista ympäri maan.

Paketin pluspuoliin kuuluu ehdottomasta oppivelvollisuuden pidentäminen. Ilman vähintään toisen asteen koulutusta harva saa asiallista, pysyvää työpaikkaa. Mitä pidempi koulutus, sitä pidempi työura ja sitä enemmän koulutusinvestointi siis tuottaa verotuloja. Tässä rakennetaan pitkäjänteistä kasvua.

Lyhytnäköistä sen sijaan on leikkaaminen sosiaalihuoltolaista. Sen tarkoituksena on ollut vahvistaa ennaltaehkäisevää otetta ja näin välttää pitkän aikavälin kustannuksia. Nyt tämä vaarantuu. Sama vaikutus voi olla myös suunnitteluvelvoitteiden vähentämisillä ja kelpoisuusvaatimuksien heikentämisillä. Ne voivat johtaa pahimmillaan siihen, että epäpätevämpi henkilökunta tekee suunnittelematta hommia ja kohta maksetaan suurempaa laskua. Toisaalta se voi johtaa siihenkin, että lukuisten eri proopuskoiden sijaan tehdään kattavampia suunnitelmia, joissa hahmotetaan kokonaisuudet tehokkaasti ja vaikuttavasti sekä samalla mietitään henkilöstörakenne järkeväksi. Nämäkin prosessit vaativat paljon seurantaa. Samoin selvitettävät valvontatehtävien siirrot ja turhien todistusten karsimiset.

Keskustelu alkoi siitä, että kunnilla on yli 500 tehtävää. Tätä sitten sopulimaisesti kauhisteltiin. Tarkemmin katsottaessa havaittiin, ettei siellä kovin monia olekaan, joihin voi laittaa raksit päälle. STM:stä uusia tällaisia löytyi tällä kierroksella oikeastaan vain yksi: solariumien valvonta lakkaa – säästöä kokonainen miljoona.

Lue lisää

Hallituksen päätös rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanosta, Valtioneuvosto

Kommentointi

Otsikko:
Nimi:
Kommentti: