fi | sv | eng

Rahapeliyhtiöiden yhdistäminen sote-järjestöjen etu

24.03.2015, 11:50

Vertti Kiukas, pääsihteeri

Järjestökenttää on viime kuukaudet puhuttanut selvitys rahapeliyhtiöiden yhdistämisestä. SOSTEn hallitus otti joulukuussa kielteisen kannan yhdistymiseen, koska se katsoi jäsentensä edun tulevan nykyjärjestelmässä paremmin turvatuksi. Selvityksen edetessä on kuitenkin käynyt ilmeiseksi, että nykyjärjestelmällä jatkaminen saattaisi vakavasti vaarantaa sote-järjestöjen taloudelliset toimintaedellytykset.

Arpajaislaki säätää nyt kolme rahapelimonopoliyhtiötä ja niille toimintakentät, joiden pitää erottua toisistaan. Selvitykseen lähdettiin, koska internet-maailmassa pelit eivät enää erotu, yhtiöt ovat menneet toistensa tonteille. Erottelu olisi viranomaispäätöksin mahdollista myös nykymallilla, mutta tämä saattaisi vaarantaa yhtiöiden mahdollisuuden tuotekehitykseen. Tämä puolestaan todennäköisesti kasvattaisi entisestään ulkomaille tapahtuvaa pelaamista sekä heikentäisi edellytyksiä kasvattaa avustuksia, joilla turvataan se arvokas työ jota järjestöt tekevät. Nykymallilla jatkaminen tuskin lyhyellä aikavälillä näkyisi mitenkään, mutta edessä saattaisi olla hidas näivettymisen tie.

"Hallituksen käsityksen mukaan esitetty jakosuhde on läpinäkyvä ja oikeudenmukainen."

SOSTEn hallitus määritteli alkuvuodesta neuvottelutavoitteet selvityksen edunsaajien asemaa koskevalle työryhmätyölle. Tavoitteet on saavutettu hyvin. Hallituksen käsityksen mukaan esitetty jakosuhde on läpinäkyvä ja oikeudenmukainen. On myös tärkeää, että RAYn rahastoissa olevat varat sekä nyt sotaveteraanikuntoutukseen käytettävät varat on yksiselitteisesti määritelty käytettäviksi sote-järjestöjen avustuksiin.

Edunsaajien asema mahdollisessa tulevassa yhtiössä olisi heikompi kuin nyt, mutta vastaavasti tuotonjakoa koskevissa asioissa se vahvistuisi merkittävästi. Uuteen yhtiöön esitetään perustettavaksi hallintoneuvosto, jonka jäsenistä edunsaajat nimeäisivät puolet ja valtio puolet. Hallituksessa tulisi olla yhtiön luonne huomioiden järjestötuntemusta. Uudessa yhtiössä järjestöjen vaikutusvalta olisi siis heikompi kuin nyt RAYssa. Järjestöjen kannalta merkittävintä lienee kuitenkin mahdollisuus vaikuttaa avustusten myöntämiseen.

STM:ään esitetään perustettavaksi edunsaajaneuvosto, jonka tehtäväksi tulisi tehdä avustusesitys ministeriölle samaan tapaan kuin RAYn hallitus nyt tekee. Edunsaajaneuvosto koostuisi kokonaisuudessaan järjestöjen edustajista – tämä merkitsisi selkeää parannusta järjestöjen vaikutusmahdollisuuksiin sekä avustuspäätöksen osalta, mutta myös avustuskäytäntöjen järjestömyönteisen kehittämisen näkökulmasta.

Uuden yhtiön tuotosta myönnettävät avustukset kansalaisjärjestötoimintaan on tarkoitus myöntää yhtenäisin kriteerein, vaikka jakopäätökset tehtäisiin jatkossakin eri ministeriöissä. Uuden avustusjärjestelmän keskeiset periaatteet olisivat järjestöjen autonomian kunnioittaminen ja byrokratian vähentäminen – näihin tavoitteisiin SOSTEn hallitus lämpimästi yhtyy.

Avoimia kysymyksiä on edelleen ja niitä ratkotaan jatkotyössä. On tärkeää, että jatkotyö on linjattu tehtäväksi kiinteässä yhteistyössä edunsaajien kanssa.

Lue lisää

Kommentointi

Otsikko:
Nimi:
Kommentti:
 

Järki vai tunne?

Nimi: Olli Opportunisti

Hiukan opportunistisen oloista kommentointia kattojärjestön päämieheltä. Ensin vastustetaan, sitten kannatetaankin? Näkemykset vaihtuvat laidasta toiseen 4:n kk:n välein.

Olisiko ensimmäiseen kannanottoon voinut argumentoida tunteen sijasta maltillisella harkinnalla ja odottaa mitä tuleman pitää, vai näinkö näitä asioita ajetaan eteenpäin, huudetaan päivän fiilikset eetteriin?

Eipä lie ihme, ettei soteneuvotteluistakaan tule yhtään mitään..

24.03.2015, 15:41

Sovitaan saunassa?

Nimi: Huolestunut

Pienen järjestön vapaaehtoistoimijana en voi mitenkään hyväksyä, että järjestöt jakaisivat rahat keskenään. Avoimuus ja tasapuolinen kohtelu ovat tätä päivää. Tuo malli ei todellakaan ole sitä, pienet jäävät suurten jalkoihin.

25.03.2015, 20:27

Pitää elää ajassa

Nimi: Vertti Kiukas

Sosten hallitus otti joulukuussa kantaa sen tiedon valossa, mitä silloin oli käytettävissä. Selvitystä emme vastustaneet. Selvityksessä kävi ilmi, että nykyjärjestelmällä olemme helposti tilanteessa, jossa avustuskehitys näivettyy. Samalla hallitus asetti neuvottelutavoitteet sote-järjestöjen aseman turvaamiseksi - nämä saavutettiin ja siksi päädyttiin erilaiseen kantaan. On rehellistä muuttaa mielipidettään, jos saa uutta tietoa.

Suomessa on paljon hyviä kokemuksia siitä, että avustusjaon valmistelussa käytetään vertaisarviointia, tämä on käytäntö myös OKMn puolella. Jos järjestöt poistetaan prosessista, tuskin järjestöjen arjen ymmärrys, jonka puutetta nyt aika ajoin kipakastikin arvostellaan, ainakaan paranisi.

Toisaalta on hyvä kysyä, kuka valmistelun sitten tekisi - käytännössä vaihtoehto on se, että se parlamentarisoitaisiin tai muutettaisiin puhtaaksi virkatyöksi. En ole mitenkään vakuuttunut, että nämä olisivat järjestöjen eduksi. Jääviyssäännöt ovat tiukat ja niistä on pidettävä kiinni.

27.03.2015, 13:29