fi | sv | eng

Rahapeliyhtiöiden yhdistäminen etenee

11.08.2015, 09:10

Valtioneuvosto tiedotti 30.6., että rahapeliyhtiöiden yhdistäminen etenee. Yhdistyminen perustuu viime hallituskaudella tehtyyn yksimieliseen parlamentaariseen selvitykseen. Tavoitteena on, että Suomessa säilyy kotimaisten rahapeliyhtiöiden yksinoikeuteen perustuva rahapelijärjestelmä.

Talouspoliittinen ministerivaliokunta puolsi 30.6. Fintoton, Veikkauksen ja Raha-automaattiyhdistyksen yhdistämistä. Sitä valmistelemaan perustetaan väliaikainen integrointiyhtiö. Sen hallitukseen kuuluisivat rahapeliyhteisöjen edustajat ja kolme valtion edustajaa. Puheenjohtajana toimisi valtion edustaja.

Yhtiöt ja valtio valmistelevat elokuussa yhteisymmärryspöytäkirjan yhdistymisen valmistelun periaatteista. Siinä kiinnitetään huomiota rahapeliyhteisöjen henkilöstöön sekä tuottojen saajia koskeviin kysymyksiin.

Lakiehdotukset arpajaislain muuttamisesta ja uudesta tuotonjakolaista valmisteltaisiin siten, että hallituksen esitykset voitaisiin antaa eduskunnalle viimeistään kevätistuntokaudella 2017.

SOSTEn hallitus käsittelee yhteisymmärryspöytäkirjaa ylimääräisessä kokouksessaan 13.8. ja peliyhtiöiden hallitukset viikolla 34. Asia on tarkoitus valmistella päätökseen talouspoliittiseen ministerivaliokuntaan 8.9.

SOSTEn jäsenet voivat antaa evästystä uutta avustusjärjestelmää varten Järjestöjohdon syysfoorumissa 25.8. Foorumissa rahapelijärjestelmän uudistamisesta kertoo sisäministeriön kansliapäällikkö Päivi Nerg.

SOSTE järjestää 7.9. alkaen eri puolilla Suomea keskustelutilaisuuksien sarjan rahapeliyhtiöiden yhdistämisestä.

Lue lisää