fi | sv | eng

Rahapelijärjestelmän uudistus keskusteluttaa sote-järjestöjä

02.06.2015, 08:35

Kolmen rahapeliyhtiön yhdistäminen on ollut vuosien aikana aika ajoin esillä. EHYT ry:n toiminnanjohtaja Sari Aalto-Matturi on pitkään kannattanut kolmen yhtiön mallin säilyttämistä.

”Tällä kertaa prosessi lähti liikkeelle niin huonosti, että suhtauduin siihen hyvin kriittisesti. Asiaa alettiin yllättäen syksyllä viemään eteenpäin talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa ilman, että järjestöt olivat mukana. Se ei ollut omiaan rakentamaan luottamusta.”

”Jos valmistellaan ratkaisua asiassa, joka on aivan olennainen kansalaisjärjestöjen toimintaedellytyksille ja niiden toiminnan kohteille, järjestöjen täytyy olla tiiviisti mukana.”

Huonon alun jälkeen asetettiin selvitystyöryhmä, jossa onnistuttiin Aalto-Matturin mielestä rakentamaan luottamusta: ”Järjestöt otettiin mukaan ja luotamme nyt siihen, että kaikki ovat sitoutuneet työryhmän linjauksiin.”

”Toki tässä on SOSTElle kosolti työkenttää vahtia, että sovitut asiat pitävät loppuun asti.”

Pelien kehitys pakottaa muutokseen

Mikä sitten muutti Aalto-Matturin mielen yhtiöiden yhdistämisestä? Hänestä ei enää ole sosiaali- ja terveysjärjestöjen edun mukaista pitää kiinni kolmen yhtiön mallista.

”Tärkein syy on pelikehitys. Ennen yhtiöiden pelit oli helppo erottaa toisistaan ja linjata yhtiöiden työnjako. Tämä käy koko ajan vaikeammaksi eikä helpotusta ole näköpiirissä. Digitaalisuudelta ei voi sulkea silmiä. ja jos sitten tarkastellaan eri pelityyppien ja niiden tuottojen kehitystä, en näe, että kolmen yhtiön mallin säilyttäminen olisi sote-järjestöille taloudellisesti edullista."

SOSTEn entinen puheenjohtaja Tor Jungman toteaa Sydän-lehdessä, että kun nettipelaaminen kasvaa, RAY ja Veikkaus kilpailevat keskenään. Kilpailussa kansainvälisten peliyhtiöiden kanssa eivät pärjää keskenään kilpailevat kansalliset yhtiöt.

”Olen vakuuttunut siitä, että yksi peliyhtiö turvaa paitsi kansallisen monopolin säilymisen myös sosiaali- ja terveysjärjestöjen rahoituksen kehityksen parhaalla mahdollisella tavalla”, Jungman sanoo.

Nettipelaamisen kasvu ei ole itsestään selvää

Mielenterveysseuran toiminnanjohtaja Marita Ruohonen on eri linjoilla. Hän tuntee RAY:n hallituksen jäsenenä nettipelaamisen kasvun ja pelien rajanvedon vaikeudet. ”Ja netin takiahan tähän ollaan menossa. Mitään muuta syytä ei ole esitetty.”

Hänestä maksullisten nettipelien suosion kasvu ei ole itsestään selvää:

”Ihmiset ovat monessa palanneet osittain vanhaan. Nyt kasvaa esimerkiksi lautapelien suosio. Automaattipelaamista ei hävitä kolikoiden käytön väheneminen, sillä kortillakin voi pelata. Jatkossa pelataan ehkä enemmän kasinoilla ja ns. minikasinoilla.”

”RAY:ssa olisi pitänyt tehdä enemmän työtä, jotta erilaisten pelien välille olisi rakennettu ne erottava palomuuri. On väitetty, että tämä jättäisi pelikentän kansainvälisille yhtiöille. Näin voi olla, mutta uskon, että palomuuri olisi yksi vaihtoehto. Selvitystyöryhmän piti esittää vaihtoehtoisia malleja, mutta se esitti vain yhden mallin.”

Perusasiat puuttuvat keskustelusta

Ruohonen on pettynyt keskustelun yksipuolisuuteen:

”Fuusiota ajetaan kovaa putkeen, eivätkä kaikki argumentit tule esille. Rivijärjestöjohtajat eivät ole saaneet mitään tietoa. Fuusiota on ajettu viimeiset 15 vuotta aina eri argumentein ja aina Veikkauksen aloitteesta. Jotkut puolueet ajavat yhdistämistä ja paine tulee urheilupuolelta.”

Ruohonen arvelee, että Veikkaus tarvitsee sosiaali- ja terveysjärjestöjä kiillottamaan mainettaan, koska se on saanut komissiolta huomautuksia aggressiivisesta mainonnasta. RAY:n markkinoinnissa on toisenlainen linja ja sitä myös valvotaan tarkemmin.

Kansalaisjärjestöt valtion liekaan

Keskustelu pelitoiminnan taustoista on ollut Ruohosesta lähes olematonta. RAY on julkisoikeudellinen yhdistys, jossa järjestöillä on tärkeä rooli päätöksenteossa. Veikkaus taas on osakeyhtiö.

Uudesta peliyhtiöstä on tarkoitus tehdä valtion omistama ja ohjaama osakeyhtiö. Järjestöt voisivat saada edustuksen sen hallintoneuvostoon.

Ruohonen korostaa, että kaikissa länsimaissa pidetään tärkeänä, että kansalaisjärjestöt ovat mahdollisimman itsenäisiä suhteessa valtioon.

”Yksi tärkeimmistä tehtävistämme on toimia vahtikoirana ja kansalaisten edunvalvojina. Miten tämän roolin käy? Olemme täysin valtion narussa. Järjestöjen osallistuminen hallitukseen on aivan eri asia kuin hallintoneuvostoon.”

Hän muistuttaa, että kyseessä on suuri periaatteellinen muutos. ”Nyt pitää miettiä, myymmekö rahasta toimivan järjestelmän. Jos järjestöjen rahat vähän vähenevät, en pidä sitä niin isona juttuna.”

Järjestöt mukaan rakentamaan avustusmenettelyä

Sosiaali- ja terveysjärjestöt tuntevat nykyisen avustusmenettelynsä ja osaavat arvostaa sitä. Jos avustustenjakoa lähdetään yhdenmukaistamaan, on tärkeää, että uusi malli on vähintään yhtä hyvä kuin vanha.

Pelkkä huoli uuden mallin epäonnistumisesta ei ole Sari Aalto-Matturin mielestä syy vastustaa yhdistymistä. “Sen sijaan on erittäin tärkeää, että järjestöt ovat vahvasti mukana avustusmallin rakentamisessa ja tässä työssä analysoidaan huolella nykyisten järjestelmien vahvuuksia ja heikkouksia.”

Veikkaus ei vaadi rahojen käytöstä tiukkoja vaikuttavuusarviointeja samaan tapaan kuin RAY. Marita Ruohonen ei usko, että uusi yhtiö toimisi Veikkauksen kevyemmillä menettelyillä eikä hän pidä sitä edes järjestöjen etuna.

”Jos vaikuttavuusselvityksiä ei vaadita, rahanjako menee silkaksi poliittiseksi lobbaukseksi; ne, joilla on eniten kavereita hallituspuolueissa saavat eniten avustuksia.”

Aalto-Matturi pitää selvänä, että uuden järjestelmän rakentamisen kaikissa vaiheissa pitää olla hereillä:

”Huonoimmillaan uusi yhtiö rakennetaan edistämään pelitoimintaa ja sitä kautta myös pelihaittoja ja eri avustusmalleista valitaan huonoimmat. Parhaimmillaan yhden yhtiön mallissa pelihaittojen vähentämiseen on nykyistäkin paremmat mahdollisuudet ja myös avustuskäytännöistä voidaan valita parhaat.”

Järjestöt samalla puolella?

Suomalaisten lempilapsen liikunnan ja urheilun vahva asema on herättänyt pelkoja. Niiden on pelätty vievän sosiaali- ja terveysjärjestöjen rahat. Aalto-Matturi myöntää jakaneensa tämän huolen, mutta tässäkin asiassa ajatukset ovat muuttuneet:

”Rahapelijärjestelmän vaihtoehtoja selvittäneen työryhmän esityksessä on yhteinen ymmärrys rahanjaosta. Keskusteluissa liikuntajärjestöjen kanssa olen vakuuttunut, että meillä on tässä yhteinen intressi. En usko, että kukaan lähtisi ampumaan toista jalkaan. Siitä syntyisi vain Vertti Kiukkaan mainitsema kostonkierre.”

”Olemme nyt hyvällä tavalla samalla puolella kaikki Suomen kansalaisjärjestöt pohtimassa kansalaisjärjestöjen toimintaedellytyksiä.”

Marita Ruohosta taas huippu-urheilun vahva asema epäilyttää edelleen:

”Kuka jaksaa uskoa, että jakosuhteet säilyisivät jatkossa? Esimerkiksi eduskunnan pelifoorumissa urheilulla on vahva asema.”

Vuonna 2014 Veikkausvoittovaroista taide sai 44 prosenttia, liikunta 27, tiede 19 ja nuorisotyö 10 prosenttia.

Valtio tulee apajille?

Myös sitä pelätään, että valtio voisi ottaa tiukassa taloustilanteessa järjestöjen rahoja budjetin tilkkeeksi. Tämä huolestuttaa myös Aalto-Matturia, mutta takertuminen kolmen yhtiön malliin ei hänestä tässä auta: ”Hallitus osaa ottaa niistäkin, jos haluaa.”

Marita Ruohonen taas uskoo, että valtion on helpompaa kahmaista rahaa suuresta yhtiöstä: ”Hallitusohjelma osoittaa, että sieltä otetaan, missä rahaa on paljon.”

Peliongelmien ehkäisy ei saa unohtua

Sari Aalto-Matturi kantaa eniten huolta rahapeliongelmien ehkäisyn asemasta. ”Jos fuusio tehdään innovatiivisen pelitoiminnan kehittämisen näkökulmasta, on suuri vaara, että suomalaisen rahapelimonopolin perusta eli peliongelmien ehkäisy unohtuu.”

Asiasta on huolissaan myös muun muassa Sininauhaliitto, joka vaatii uudistukselta vastuullisuutta suhteessa peliongelmiin.

Keskustelu jatkuu, jäsenet mukaan kaikin tavoin

SOSTEn jäsenet ovat toivoneet enemmän tietoa ja keskustelumahdollisuuksia pelijärjestelmän uudistamisesta. Eläkeliitto on arvostellut SOSTEa siitä, että SOSTE olisi kääntynyt fuusion kannattajaksi kuulematta jäseniään.

Viestintää hankaloitti syksyllä uudistuksen heikko valmistelu, josta järjestöt jätettiin ulos. Järjestöjen osallistamista on vaikeuttanut myös tiukka aikataulu, johon SOSTE ei pystynyt vaikuttamaan.

”Näin tiukassa prosessissa en ole yllättynyt siitä, että tiedonkulussa on ollut ongelmia, mutta siitä huolimatta on valitettavaa, että niin on käynyt”, Aalto-Matturi toteaa.

”Ongelma on myös se, että jos päästään mukaan luottamuksellisiin neuvotteluihin ja asioihin myös halutaan vaikuttaa, luottamusta ei voi rikkoa välittämällä luottamuksellista tietoa eteenpäin.”

SOSTE on tämän vuoden puolella järjestänyt asiasta erilaisia keskustelutilaisuuksia, mutta nopealla aikataululla järjestetyt tilaisuudet eivät ole tavoittaneet kaikkia. Helsingissä sijaitsevat järjestöt ovat aina etulyöntiasemassa.

”Näin tiukassa aikataulussa olisi varmasti voinut paremmin hyödyntää esimerkiksi videovälitteisiä keskustelutilaisuuksia. SOSTEn hallitus pohtii viestintää kesäkuun kokouksessaan 15.6. ja miettii, miten jatkossa vuorovaikutus jäsenten kanssa saadaan tämäntyyppisissä prosesseissa paremmin toteutumaan”, Aalto-Matturi kertoo.

SOSTE on tehnyt jäsenille kyselyn, jolla selvitetään jäsenten kokemuksia nykyisestä järjestelmästä ja näkemyksiä mahdollisesta fuusiosta. SOSTEn hallitus käy 15.6. läpi sen tuloksia. Syksyllä asiasta järjestetään keskustelutilaisuuksien sarja eri puolilla maata.


Erja Saarinen

Rahapelifuusion valmistelun vaiheet

2.12.2014 tulee tieto, että ministeri Päivi Räsänen ryhtyy ajamaan rahapeliyhtiöiden yhdistämistä
SOSTE kritisoi yhdistymisaietta ja ihmettelee asian valmistelua ilman järjestöjen edustusta.

16.12.2014 asiasta on tarkoitus päättää talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa. Päätöksen sijaan asetetaan kaksi työryhmää: virkamiestyöryhmä ja edunsaajien asemaa selvittävä työryhmä selvittämään rahapelijärjestelmän vaihtoehtoisia ratkaisumalleja.

13.3.2015 julkaistaan yhdessä virkamiestyöryhmän ja edunsaajien asemaa selvittävän työryhmän esitys. Esitys sisältää myös parlamentaarisen työryhmän ja rahapeliasioiden neuvottelukunnan näkemykset.
SOSTE vaatii, että järjestelmän uudistuksessa on pidettävä kiinni järjestelmän tarkoituksesta: pelihaittojen ehkäisystä ja kansalaistoiminnan toimintaedellytysten vahvistamisesta.

17.3.2015 Vertti Kiukas ja RAY:n toimitusjohtaja Velipekka Nummikoski esittelevät asiaa SOSTEn liittokokoukselle.

24.3.2015 Talouspoliittinen ministerityöryhmä esittää työryhmän esityksen mukaan, että seuraava hallitus ryhtyisi toimiin Raha-automaattiyhdistyksen, Veikkaus Oy:n ja Finntoton yhdistämiseksi yhdeksi yhtiöksi.
SOSTEn hallitus kannattaa yhdistymistä.

21.4. 2015 SOSTEn uusi valtuusto kannattaa yksimielisesti SOSTEn hallituksen yksimielisen esityksen pohjalta rahapeliyhtiöiden yhdistämistä selvitysryhmän esittämällä tavalla.

Lue lisää

Kommentointi

Otsikko:
Nimi:
Kommentti: