fi | sv | eng

Rahapelifuusio seuraavalle hallitukselle

23.02.2015, 16:59

Ulkomaisen kilpailun kiristyminen pakottaa Suomen uudistamaan rahapelejä säätelevää lakiaan. Yksi vaihtoehto on yhdistää kolme rinnakkaista peliyhtiötä.

Sisäministeriön tiloihin maanantaina kokoontuneet yli 50 järjestöedustajaa kuulivat kansliapäällikkö Päivi Nergin alustuksen meneillään olevasta Raha-automaattiyhdistyksen, Veikkauksen ja Finntoton yhdistymisselvityksestä.

Suomalaisten vuosittain verkossa rahapeleihin käyttämistä rahoista noin neljännes eli noin 125 miljoonaa euroa ohjautuu tällä hetkellä ”laittomasti” ulkomaisille peliyhtiöille. Suomen viranomainen on voimaton puuttumaan ulkomaisilla servereillä toimivien yhtiöiden toimintaan.

”Pohdiskelun lähtökohta on ollut vastata ulkomaiseen kilpailuun. Yhdistämisessä mahdollisesti syntyvät kustannussäästöt eivät ole tässä takana”, kertoi kansliapäällikkö Nerg.

Viranomaisen huoli on, että rahapeleistä syntyvien haittojen ehkäisy – monopolien olemassaolon tärkein peruste – vaarantuu, jos kehityksen annetaan jatkua. Kolmen yhtiön monopoli on onnistunut tässä tavoitteessa ainakin jossain määrin: vuodesta 2007 vuoteen 2011 ongelmapelaajien määrä putosi 3,1 prosentista 2,7 prosenttiin ja heidän käyttämänsä rahamäärä puolittui.

Valmista huhtikuussa

Suomalaiset peliyhtiöt saavat syyttää tilanteesta myös itseään. EU-direktiivi edellyttää, etteivät rinnakkaiset monopoliyhtiöt saa kilpailla keskenään. Tästä huolimatta yhtiöt ovat viime vuosina rakentaneet verkkoon pelejä, joita on mahdotonta erottaa toisistaan.

Eduskunnassa istuva työryhmä on selvitellyt tilannetta viime syksystä lähtien. Tällä hetkellä mietitään ainakin kolmea vaihtoehtoa: jatkamista kolmella erillisellä yhtiöllä, vain Raha-automaattiyhdistyksen ja Veikkauksen yhdistämistä tai kaikkien kolmen yhdistämistä.

Uudistuksessa on jo sovittu muutamasta perusasiasta, muun muassa siitä, ettei jakosuhde muutu, mikä tarkoittaa sitä, että eri järjestösektoreiden osuus kokonaispotista pysyy samana kuin se nyt on.

Parlamentaarinen työryhmä saa työnsä päätökseen maaliskuun puolessavälissä ja raportti annetaan hallitukselle huhtikuussa. Päätösten tekeminen jää kuitenkin vaalien jälkeen muodostettavalle seuraavalle hallitukselle.

Mika Railo

24.2. klo 16.43 Jutussa on korjattu kaksi virhettä: ulkomaisten peliyhtiöiden osuus on neljännes suomalaisten verkossa pelaamista rahoista, ei koko potista. Ongelmapelaajien määrä on pudonnut 3,1 prosentista 2,7 prosenttiin, eikä puolittunut, kuten jutussa alun perin väitettiin.

Kommentointi

Otsikko:
Nimi:
Kommentti:
 

Vastuullisuus kärjeksi !

Nimi:

järjestöjen tulee yhteisrintamassa osoittaa vastuullisuutensa ja tehdä aktiivisia esityksiä rahapelihaittojen parempaan ehkäisyyn ja hoitoon. Tuottojen vaatimisen tilalle vahvempaa vastuullisuutta!

23.02.2015, 19:36

Oma etu paras etu

Nimi:

Eritoten Soste ja Sote-alan johtavat kolmannen sektorin toimijat viis veisaavat muusta kunhan oma jako-osuus vaan säilyy. Toiveena ehkä valvonnan vähentäminen. Itkekää sitten, kun huomaatte urheilupojen vieneen hyväuskoisten rahat

23.02.2015, 22:27