fi | sv | eng

Rahapelifuusio askeleen eteenpäin kesän aikana

14.08.2015, 10:14

Rahapeliyhtiöiden mahdollinen yhdistäminen on puhuttanut järjestöjä myös kesän aikana. Peliyhtiöt, viranomaiset ja edunsaajajärjestöjen edustajat ovat kesän aikana luoneet yhteisymmärryspöytäkirjan, joka määrittelee prosessin jatkoa ja joka sitouttaa osapuolet sen läpivientiin. Hallituksen talouspoliittinen valiokunta käsittelee pöytäkirjaa ja tekee päätöksen yhdistämisprosessin jatkosta tällä tietoa syyskuun 8. päivänä.

SOSTEn hallitus käsitteli pöytäkirjaa torstaina ja antoi oman lausuntonsa asiasta. Hallitus piti tärkeänä, että mikäli yhtiöt päätetään yhdistää:

  • järjestöt voivat olla myös jatkossa valmistelemassa yhdistämistä
  • päätöksenteko on mahdollisimman avointa ja läpinäkyvää
  • uuden yhtiön erityinen luonne kansalaisyhteiskunnan rahoittajana tunnistetaan
  • kansalaisyhteiskunnan rahoitus turvataan

SOSTEn hallitus piti tärkeänä, että tulevan peliyhtiön hallituksessa on strategisen johtamisosaamisen ja rahapelitoiminnan tuntemuksen lisäksi myös kansalaisyhteiskunnan ja järjestötoiminnan ymmärrystä.

Toinen auki oleva keskeinen rakenne on tuleva avustusjärjestelmä: kuka hakemukset käsittelee ja millaisia periaatteita käsittelyssä noudatetaan, millä ehdoin avustukset myönnetään. Tällä hetkellä eri järjestösektoreilla on toisistaan poikkeavia käytäntöjä, mikä ei jatkossa ole tarkoituksenmukaista. Maaliskuisen edunsaajien asemaa pohtineen työryhmän selvitys on jatkovalmistelun pohjana.

SOSTEn Hallitus piti tärkeänä että peliyhtiöiden henkilöstöstä huolehditaan muutoksessa niin, ettei muutos veny tarpeettoman pitkäksi ja lisää tarpeettomasti epävarmuutta. Samalla korostettiin, että on myös uuden yrityksen etu, että osaavasta henkilökunnasta pidetään kiinni.

Lue lisää