fi | sv | eng

Puhetta alkoholista – tunteella vai järjellä?

07.04.2014, 10:39

Kaarina Tamminiemi, erityisasiantuntija

Meneillään olevaa alkoholilain kokonaisuudistusta voi verrata sote-uudistukseen siinä, että molemmat ovat välttämättömiä, mutta hankalia toteuttaa. Pääministeri Katainen on puhunut pirullisista ongelmista, jotka pitää ratkaista, mutta joihin ei ole olemassa yhtä ja oikeaa ratkaisua. Ehkä alkoholilain kokonaisuudistusta voidaan pitää yhtenä tällaisena ongelmana tai haasteena.

Uuden alkoholilain valmistelu on saanut aikaan suuren julkisen keskustelun. Alkoholilain uudistuksen yhteydessä laaditusta arviointimuistiosta on nostettu esiin monia yksityiskohtia, joiden vaikutuksia on spekuloitu suurin otsikoin eri medioissa. Myös kansalaisten mielipidettä lakiuudistukseen on kyselty ahkerasti. Alkoholi siis puhuttaa yhteiskunnassamme ja hyvä niin.

Alkoholi maksaa yhteiskunnalle enemmän kuin se tuo

Alkoholin aiheuttamat välittömät kustannukset ovat suhteellisen helppo laskea, mutta välilliset kustannukset kuten tuotannon menetykset onkin vaikeampi laskutoimitus. Joka tapauksessa puhutaan miljardien eurojen kokonaiskustannuksista. Verotuloja alkoholista saadaan noin 1,3 miljardia euroa vuodessa. Helsingin Sanomat uutisoi 24.2., että viinan kulut vievät verorahoja yhä enemmän.

Tulevaisuus ei myöskään näytä valoisammalta, sillä asiantuntijoiden mukaan alkoholin haittakustannukset eivät ainakaan ole pienenemässä. Jotain on siis tehtävä ja mielellään nopeasti.

Alkoholilainsäädännön höllennys ei ole tuonut toivottua tulosta

Tosiasia on, että alkoholilainsäädäntöä on Suomessa uusittu kolmesti. Joka kerta lainsäädäntöä on höllennetty. Samaan aikaan alkoholinkulutus on lisääntynyt. Kokonaiskulutus on 10 litran pinnassa per asukas tällä hetkellä. Alkoholi aiheuttaa monenlaisia haittoja ja se vie resursseja. Se työllistää mm. terveydenhuoltoa, sosiaalitoimea ja poliisia esimerkiksi pahoinpitelyistä yli puolet tehdään päihtyneenä.

Alkoholihaittojen vaikutukset ulottuvat laajalle

Miten juomisesta on tullut niin tärkeä ja henkilökohtainen asia, että asiasta on vaikea keskustella niin, ettei loukkaannuta, tunteilla tai asetuta puolustuskannalle. Alkoholin käyttö on kuin saavutettu etu, josta ei olla valmiita luopumaan. Vedotaan helposti siihen, että tiukennukset ovat holhoamista tai takapakin ottamista.

Pienemmälle huomiolle keskustelussa on jäänyt mm. se näkökulma, että alkoholi vaikuttaa paitsi yksilöön myös yksilön lähipiiriin ja ympäristöön. Alkoholikäyttö koetaan varsin henkilökohtaiseksi asiaksi vaikka näin ei ole. Alkoholihaitat koskettavat monia puolisoja, lapsia, lastenlapsia, naapureita jne. Kulttuurinen muutos on tapahtunut siinä, että esimerkiksi eläkeikää lähestyvät ja sen äskettäin ylittäneet ikäluokat ovat 2000-luvulla juoneet enemmän alkoholia kuin aiemmat ikäluokat.

Alkoholipoliittisilla ratkaisuilla vaikutetaan koko kansan hyvinvointiin ja terveyteen. Ratkaisuilla on mahdollisuus vaikuttaa mm. suomalaisten työuriin. Alkoholi kun on tällä hetkellä yksi suurimmista työurien lyhentäjistä ja merkittävässä roolissa työkyvyttömyyseläkkeiden ja monien sosiaalisten ongelmien taustatekijänä. Työnantajat eri sektoreilla hyötyisivät merkittävästi siitä, että alkoholinkäyttö vähenisi.

Järjen ääntäkin on hyvä kuunnella

Erilaisten asennemittausten mukaan suuri osa suomalaisista on kohtuullisen sääntelyn kannalla. Myös panimoteollisuus on todennut, että heidänkin näkökulmastaan on fiksumpaa, että kohtuukulutus lisääntyy. Meillä on siis yhteinen intressi eli alkoholihaittojen vähentäminen.

Nyt on mahdollisuus vaikuttaa siihen, että alkoholipoliittisilla ratkaisuilla saadaan kehitys käännettyä terveyttä edistävään suuntaan ja sitä kautta myös terveyserot pienenemään. Tunteilla on aikansa ja paikkansa, mutta järjen ääntäkin on hyvä kuunnella.

Lue lisää

Kommentointi

Otsikko:
Nimi:
Kommentti: