fi | sv | eng

Professori Hiilamo: sote-vero – rahoitus neutraalisti ja mahdollisimman vähällä vaivalla

09.10.2015, 09:49

Kunnallisverosta puolet sairausvakuutusmaksuun sote-palveluiden rahoittamiseksi, sosiaalipolitiikan professori Heikki Hiilamo hahmotteli sote-palveluiden rahoitusta SOSTEtalk!-tapahtumassa 8.10.2015.

Sote- ja aluehallintouudistuksen projektijohtajan Tuomas Pöystin johdolla tehdyssä sote-selvityksessä esitetään, että sote-palvelut rahoitettaisiin joko valtion rahoituksella tai itsehallintoalueet rahoittaisivat ne itse.

Hiilamo ei pitänyt ns. maakuntaveroa hyvänä siksi, että uudet verot tulevat yleensä vanhojen verojen päälle: maakuntaveroon sisältyy pelko veroasteen noususta. Hän pitää todennäköisempänä valtion rahoitusta, mutta miten se pitäisi järjestää.

Nyt sosiaali- ja terveyspalveluiden rahoitus tulee pääosin lähes tasaverona kerättävästä kunnallisverosta. Kunnallisvero on keskimäärin 20 prosenttia. Vero on viime vuosina kasvanut ja siinä on kuntien välillä eroja.

Kuntien budjeteista noin puolet menee sote-menoihin. Tämä osuus pitää siirtää itsehallintoalueiden käyttöön. Hiilamosta rahat kannattaisi siirtää sairausvakuutusmaksuun. Näin ei tulisi vaikutuksia tulonjakoon ainakaan valtakunnallisesti.

Hiilamo ei pidä järkevänä, että raha siirrettäisiin alueille suoraan. Kun raha tulee kuin Manulle illallinen, sillä ei voida ohjata – alueilla ei olisi esimerkiksi raportointivelvoitetta. Raportointi rahoittajalle antaa mahdollisuuden vertailla eri alueiden palveluita ja vaikuttaa vertailujen pohjalta esimerkiksi terveyseroihin ja tuottavuuteen.

Kun Kelan kautta kulkee jo nyt paljon sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitusta, Hiilamo uskoo, että myös sote-veron kerääminen sinne helpottaisi monikanavarahoituksen purkamista.

Hiilamosta ylimenokautena sote-rahoitus voisi tulla kunnilta. Tällöin saadaan selville kuinka paljon kunnilta oikeasti menee rahaa sosiaali- ja terveyspalveluihin ja kuinka paljon veroprosentin tulisi alentua, kun rahoitusvastuu siirtyy valtiolle. Tässä vaihtoehdossa on ongelmana se, että kunnat rahoittaisivat väliaikaisesti toimintaa, joihin eivät pysty vaikuttamaan. Tämä saattaa aiheuttaa perustuslakipulmia.

Erja Saarinen
Kuva: Heli Sorjonen