fi | sv | eng

Potilasmaksujen korotukset rasittavat paljon sairastavia

30.11.2015, 08:00

Tasasuuruisia asiakasmaksuja korotetaan 27,5 prosentilla ensi vuoden alusta. Tällä erilliskorotuksella tavoitellaan 150 miljoonan euron lisäystä maksukertymään.

”Hallituksen päätös korottaa asiakasmaksuja lähes 30 prosenttia on sosiaalipoliittisesti kestämätön. On väärä arvovalinta, jos julkisen talouden tasapainottaminen toteutetaan näin voimakkaasti köyhien ja kipeiden pussista”, SOSTEn pääsihteeri Vertti Kiukas kommentoi.

”Näiden korotusten lisäksi sosiaaliturvan indeksijäädytykset ja lääkekorvauksien heikennykset huonontavat paljon sairastavien ja pienituloisten asemaa”, Kiukas lisää.

Päätös sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista tehtiin 19.11. Asetuksessa säädetään julkisten palvelujen enimmäismaksu. Asiakasmaksujen periminen ja niiden suuruus kuuluvat kunnan harkintavaltaan enimmäismaksujen rajoissa.

Paljon sairastavien suojaksi säädettyä maksukattoa korotetaan ensi vuonna indeksitarkistuksen verran. Palvelujen saaminen ja asiakasmaksun maksaminen ei saa vaarantaa asiakkaan toimeentuloa. Palvelun tuottajalla on velvollisuus alentaa maksua tai jättää se perimättä, jos tilanne on asiakkaan kannalta kohtuuton. SOSTE pitää tärkeänä, että kunnat toteuttavat tätä velvollisuutta.

Suomalaiset terveydenhuoltopalvelujen käyttömaksut ja omavastuut ovat korkeita verrattuna muihin maihin. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut ovat kolminkertaistuneet vuodesta 1990. Suomessa on moniin muihin eurooppalaisiin maihin verrattuna poikkeuksellisen suuret erot eri sosioekonomisten ryhmien kuolleisuudessa.

Lue lisää

SOSTE & budjettiriihi valtion talousarvioesityksestä vuodelle 2016: Hyvinvoivat ihmiset

Ylen uutinen: Asiantuntijat: Hallituksen vaivihkaa valmistelema asetus vie rahaa köyhiltä ja sairailta