fi | sv | eng

Potilasjärjestöt: Hallitusohjelma karua luettavaa paljon sairastaville

01.06.2015, 12:59

Hallituksen kaavailut heikentävät erityisesti paljon sairastavien toimeentuloa. Jo vuonna 2011 oli puoli miljoonaa kotitaloutta (noin 12 %), joiden tulot riittivät huonosti lääkkeiden hankintaan. Osalla pienituloisista terveydenhuoltokulut vievät jopa 40 % perheen maksukyvystä.

Lääkekorvauksia on vuosi vuodelta heikennetty ja terveydenhuollon maksuja nostettu. Ensi vuonna astuu voimaan vuosittainen 45 euron alkuomavastuu lääkekorvauksista. Potilaan matkakohtainen omavastuu hoitokäynneistä puolestaan nousi tänä vuonna 9,25 eurosta 16 euroon. Maksu on lähes kaksinkertaistunut kolmessa vuodessa.

Lääkekatto, terveydenhuollon maksukatto ja matkojen maksukatto tekevät tänä vuonna yhteensä 1 563 euroa. Summat ovat suuria suhteutettuna esimerkiksi takuueläkkeeseen, joka on 746,57 euroa kuukaudessa.

Kotitalouksien rahoitusosuus terveydenhuoltomenoista on Suomessa kansainvälisesti korkea. Vain muutamissa muissa EU-maissa kotitalouksien maksama osuus terveydenhuollon menoista on suurempi kuin Suomessa.

”Potilasjärjestöt ovat tehneet vuosia töitä kohtuullistaakseen sairastavien maksutaakkaa. Hallitusohjelma on kuin kylmä suihku tälle työlle”, sanoo POTKA-verkoston puheenjohtaja Leena Rosenberg.

”Rankimmin maksujen omavastuiden korotus iskee heihin, joilla on pienet tulot ja paljon terveysongelmia. Tavoite sosioekonomisten terveyserojen kaventamisesta ei näytä toteutuvan tälläkään hallituskaudella, sillä hallitusohjelma vaikuttaa monin paikoin toimivan päinvastaiseen suuntaan”, Rosenberg toteaa.

Hoitosuunnitelmien tekovelvollisuutta ei tule keventää

Potilasjärjestöt ovat myös erittäin huolissaan hallituksen aikeista keventää hoitosuunnitelmien laadintavelvollisuutta.
”Hoitosuunnitelmien tekoa laiminlyödään jo nyt, mikä heikentää potilaan oikeuksia, hoidon onnistumista ja potilasturvallisuutta. Jos laki ei velvoita kirjalliseen hoitosuunnitelmaan, se tarkoittaa käytännössä lupaa jättää suunnitelma tekemättä”, POTKAn puheenjohtaja Leena Rosenberg sanoo.

”Työntekijöiden vaihtuessa jokainen aloittaa sairastavan kanssa alusta. Hoito ei ole suunnitelmallista, tulee turhia, päällekkäisiä lääkityksiä, eikä potilas itse tiedä miten edistäisi hoitoaan. Säästöjä ei saavuteta eikä tilanne ole oikeudenmukainen”, Rosenberg painottaa.

Lisätietoja:

Puheenjohtaja Leena Rosenberg, Potilas- ja kansanterveysjärjestöjen verkosto POTKA, puh. 040 773 7906

Potilas- ja kansanterveysjärjestöjen verkosto POTKA kokoaa yhteen 36 järjestöä. Siihen kuuluvat ADHD-liitto, Aivoliitto, Aivovammaliitto, Allergia- ja astmaliitto, Autismi- ja aspergerliitto, Hengitysliitto, Invalidiliitto, Kehitysvammaisten tukiliitto, Keliakialiitto, Kilpirauhasliitto, Kuntoutussäätiö, Kuuloliitto, Kuurojen liitto, Lihastautiliitto, Mielenterveyden keskusliitto, Mielenterveysomaisten keskusliitto FinFami, Muistiliitto, Munuais- ja maksaliitto, Naistenkartano, Neuroliitto, Näkövammaisten keskusliitto, ProMama, Psoriasisliitto, Suomen Diabetesliitto, Suomen Luustoliitto, Suomen Nivelyhdistys, Suomen Parkinson-liitto, Suomen Polioliitto, Suomen Reumaliitto, Suomen Selkäliitto, Suomen Sydänliitto, Suomen Syöpäpotilaat, Suomen Syöpäyhdistys, Suomen Tuki- ja liikuntaelinliitto, Syömishäiriöliitto ja Tapaturma- ja sairausinvalidienliitto. Verkostoa koordinoi sosiaali- ja terveysjärjestöjen kattojärjestö SOSTE.