fi | sv | eng

Pörssin logiikka ei sovellu hyvinvointitalouteen

30.10.2015, 10:47

Päivi Rouvinen-Wilenius, erityisasiantuntija

Tiedämme, että usein pörssikurssit nousevat, kun yritys ilmoittaa jättimäisistä irtisanomisista. Kun lasketaan tuottavuutta pelkästään lyhyellä tähtäimellä, irtisanomiset nähdään kannattavana. Kulut pienenevät ja voitto-osuus suurenee vastaavasti. Mutta ovatko irtisanomiset ja kulujen karsiminen todella yrityksen arvoa nostava asia pitkällä aikavälillä?

Kun katsomme yrityksen pitkän aikavälin kehityskaarta, muuttuu loppupäätelmä. Irtisanomisissa lähtee iso osa osaamispääomaa ja hiljaista tietoa. Tutkimusten kautta tiedetään varmasti, että prosessi ei ole helppo niille jotka lähtevät, mutta ei myöskään niille jotka jäävät ja se näkyy myös työn tuottavuudessa. Yrityksen toiminnan edellytyksiin sillä on myös vaikutusta. Laajemmin kuluista leikkaamalla kavennetaan valitettavan usein myös palveluja tai niiden laatua.

Osakkeen arvokin on uskon asia. Miksi uskomme, että pitkän aikavälin edellytyksistä leikkaamalla arvo nousee? Jos leikkaukset osuvat strategisiin kasvun edellytyksiin, lyhyen tähtäimen voitto ei pitkälle auta. Samaan aikaan yritys, joka investoi toimintaedellytyksiin ja infrastruktuuriin, onkin osavuosikatsauksessa pahasti velkainen. Kurssi syöksyy laskuun, ellei nähdä lukujen ulkopuolelle. Pitkällä aikavälillä investointi näkyy kuitenkin kilpailukykynä ja menestystekijänä.

Hyvinvointitalouden ”osake” − kurssi nousussa

Jos lyhytnäköinen optimointi ja investointien tekemättä jättäminen nostavat yritysten pörssikursseja, koskeeko sama taloutta laajemmin? Jos koskee, hyvinvointitalouden kurssi on tällä hetkellä vahvassa nousussa. Tulevaisuuteen suuntautuvia hyvinvointi-investointeja jätetään tekemättä ja olemassa olevia hyvinvointia tuottavia palveluita karsitaan tai niiden saatavuutta rajoitetaan.

Myöskään tulevaisuus ei näytä hyvinvointi-investointien näkökulmasta hyvältä. Viime viikolla SDP:n entinen puoluesihteeri Mikael Jungner totesi twiitissään, että verotus on pohjimmiltaan varastamista. Tällaiseen päätelmään on helppo mennä, silloin kun ihmiset toteavat, että verorahat eivät takaa enää ihmisten olettamalla tavalla hyvinvoinnin edellytyksiä.

Jungnerin twiitin voi toki ymmärtää nykykontekstissa, jossa hallituksen valitsemat leikkauskohteet osuvat hyvinvoinnin edellytyksiin, joihin tulisi enemminkin investoida. Siis pörssin logiikalla hyvinvointitalouden osakkeen arvo kohoaa! Jos taas päätöksenteolla vahvistettaisiin hyvinvointia, hyvinvointitalous osakkeen hinta laskisi. Investoinnit kun rasittavat tasetta ja tuloskuntoa lyhyellä aikavälillä.

Mutta kuten taloustietelijätkin lähes aina korostavat, pitkä aikaväli ratkaisee. Ja silloin pörssin logiikka vie harhaan. Mitä enemmän leikataan, sitä enemmän nakerretaan hyvinvoinnin pohjaa, ja sitä kalliimmaksi sen korjaaminen tulee jokaisen päätöksen myötä. Silloin kun yhteiskunnassa pidetään kaikista huolta ja ongelmien korjaamiseen investoidaan ajoissa, hyvinvoinnin ylläpito on edullista.

On aika vetää hyvinvointitalouden osake pois pörssistä!

Lue lisää

Kommentointi

Otsikko:
Nimi:
Kommentti: