fi | sv | eng

Pitkäaikaistyöttömyys – kipein ongelmamme

02.04.2015, 08:08

VAALIT 2015

Antti Rinne, valtiovarainministeri, puheenjohtaja, SDP

Suomen talouden vaikea tilanne on useista toimenpiteistä huolimatta johtanut työttömyyden nousuun. Viimeisimpien Tilastokeskuksen tilastojen mukaan työttömyysaste on kiivennyt yli 10%iin. Erityisen ongelmallista on pitkäaikaistyöttömyyden nopea kasvu. TEMin lukujen mukaan yli vuoden työttömänä olleita on jo 103 000, kasvua viime vuodesta 19%.

Kyseessä on Suomen työmarkkinoiden, talouden ja myös koko hyvinvointivaltion kipein ongelma. Työttömyys, erityisesti pitkittyessään, uhkaa syrjäyttää ihmisen yhteiskunnasta. Työttömyyteen ovat usein sidoksissa myös muut sosiaaliset ongelmat, heikentyvä terveys ja sosiaalisten suhteiden rapautuminen. Aivan liian usein työtön joutuu kärsimään myös häpeää ja osattomuuden tunteita – vaikkei millään muotoa olisi itse tilanteeseensa syyllinen.

Mitä pidemmäksi työttömyys käy, sitä vaikeampaa on uudelleentyöllistyminen. Ongelma korostuu mitä iäkkäämmästä ihmisestä puhutaan. Erityisen haavoittuvia ovat rakennemuutoksen kohtaaman teollisuuden työntekijät, joilla on usein taustallaan vähäinen koulutus. Kun ikää on päälle viidenkymmenen, ammattitaito tietylle alalle joka saattaa olla rakenteellisen muutoksen kourissa ja taustalla vain vähän muiden alojen osaamista voi tehtaan tai verstaan oven sulkeminen jäädä herkästi viimeiseksi kosketukseksi työelämään.

Tähän tarvitaan muutos. Suomen kansantalous ei kestä tilannetta, jossa meillä on samaan aikaan korkea työttömyys sekä heikkenevä huoltosuhde. Ihmisille on saatava oikeita töitä, joita tekemällä voi löytää uuden alun ja saada elämänsä jälleen järjestykseen. Kyse ei ole vain rahasta, vaan osallisuudesta ja kuulumisesta – oman vastuun kantamisesta yhteiseksi hyväksi.

Nykyinen hallitus on tehnyt pohjatyön, josta on hyvä jatkaa. Kuntien vastuuta pitkäaikaistyöttömistä on lisätty tavoitteena paikallistason osaamisen ja tuntemuksen saaminen entistä tehokkaampaan käyttöön. Työllisyyden kuntakokeilu on osoittanut tarpeellisuutensa ja tulokset ovat toiveita herättävät. Esimerkiksi Vantaalla työllisyysaste on kokeilun aikana noussut vaikeasta tilanteesta huolimatta samalla kun se naapurikunnissa on alentunut. Mitä ilmeisemmin kuntakokeilua on syytä jatkaa ja siitä saatuja parhaita käytäntöjä levittää laajemmin koko maahan.

Tämän vuoden alusta ns. TYP (työvoiman palvelukeskus) - toiminta lakisääteistettiin. Siinä valtion työhallinto, kunnat ja Kela yhdessä tekevät asiakkaalle tilannekartoituksen ja aktivointisuunnitelman. Yhden luukun periaate on tarpeen - pitkäaikaistyöttömien pompottelusta on päästävä. Jotta tästä uudenlaisesta toimintatavasta saadaan kaikki irti, tärkeätä on, että siihen liittyviä kannustimia, toimivaltaa ja vastuita käydään lävitse heti uuden hallituksen käynnistäessä toimintansa. Myös niin sanottujen välityömarkkinoiden, johon kuuluu myös laaja kolmas sektori, kehittämisessä paikallinen tuntemus on tärkeätä.

Ydinkysymys monelle on toimintakyky joka työttömyyden pitkittyessä on saattanut heikentyä. Tarvitsemmekin myös uudenlaista ajattelua jonka keskeinen asia on juuri toimintakyvyn ylläpitäminen työttömyyden pidentyessä. Siksi tarvitsemme avointen työpaikkojen lisäksi myös sellaisia aktivointitoimenpiteitä, kuten kuntoutusta, palveluja, tukityöllistämistä vaikkapa hoiva-alan avustavissa tehtävissä, oppisopimuskoulutusta jne. Kun toimintakyky säilyy ja työmarkkinat alkavat taas vetämään, mahdollisuudet työllistyä vakinaisesti ovat paremmat kuin tilanteessa jossa syrjäytyminen on jo käynnistynyt.

Tulevalla vaalikaudella on ongelmaan tartuttava määrätietoisesti – järjestöjen, valtion, kuntien ja yksityisen sektorin yhteistyönä. Jo nyt järjestöillä on merkittävä rooli, 30 000 ihmistä saa työtä vuosittain järjestöjen toimenpiteiden vuoksi. Tätä suuntaa tulee jatkaa ja jalostaa.

Mikäli SDP on tulevassa hallituksessa tulemme käynnistämään uudistuksia, joilla jokaiselle pitkäaikaistyöttömyyden uhkaamalle ihmiselle järjestetään työtä tai osaamisen päivittämistä joka estää vajoamisen työkyvyttömyyteen. Tässä työssä tulemme katsomaan voimakkaasti järjestöjen suuntaan.

Kyseisen uudistuksen läpivienti on suuri työ. Onnistuakseen se vaatii riittävät resurssit työvoimahallintoon - sähköiset palvelut toimivat parhaiten helpommin työllistyvien kohdalla, sen sijaan vaikeammat ongelmat vaativat ihmiskontaktin. Toiseksi on pidettävä huoli siitä, että ansaintarajat eivät estä paluuta työkyvyttömyyseläkkeeltä töihin. Kuntoutusjärjestelmän uudistaminen tulee toteuttaa siten, että rahoitus ohjaa kuntouttamaan ihmiset nopeasti töihin. Myös hankintalaki tarvitsee huomiota. Loppusuoralla oleva uudistus on nyt vietävä maaliin siten, että tarpeettoman hankala byrokratia esimerkiksi kilpailutuksista poistuu ja järjestöjen toiminta voi keskittyä oleelliseen.

Vaalien alla SOSTE on haastanut eduskuntapuolueet pienimmästä suurimpaan kertomaan omat näkemyksensä hyvinvoinnista. Nyt on vuorossa Antti Rinne, Sosiaalidemokraatit.

Saa kommentoida!

Lue lisää

Kommentointi

Otsikko:
Nimi:
Kommentti:
 

Tarvitaanko myös yrittäjiä?

Nimi: Taisto Lehti

Hyvä Antti ja SDP,
Jos katsotte yrittäjien olevan tarpeellisia työttömyyden hoitamisessa, niin suosittelen lämpimästi keskustelua myös heidän kanssaan. SAK ja AY eivät yksin pärjää.

02.04.2015, 19:09

ei tarvita tarkkoja karttoja...

Nimi: pitkäaikaistyön

"vaikkapa hoiva-alalla" oli Rinteen kirjoituksen ainut työpaikkaosoite. Siitä tuleekin mieleen 1970-luvun eräs laulu, jonka kertosäe toistaa:
"Ei tarvita tarkkoja karttoja, osoitteeni on neuvostomaa." Mikä Se on tämä "hoiva-ala", joka alkaa olla kohta täynnä ikääntyneitä? Se kuulostaa tosiaan isolta komeroita, jonne heitetään sellaiset romut, joita kertyy nurkkiin, mutta joita ei raski vielä heittää kaatopaikka kuormaankaan, koska "eihän sitä koskaan tiedä josko sitä vielä jossakin tarvitaan." Heitetään työtön "hoivakomeroon", siellä sitä hoivatyö pitää liikkeessä niin ettei työntekemisen taito pääse ruostumaan.
Ai että kuka maksaa palkat ? Veronmaksajat maksavat, sillä hoivattavilla ei ole itsellä rahaa, valtaosahan niistä on köyhiä ja pienituloisia eläkeläisiä. Vanhuksia siirretään laitoksista kotiin ja työttömät laitetaan hoivatyöhön, vaikka heillä ei olisi siihen ammattitaitoa tai edes omaa innostusta.

03.04.2015, 18:44

Työttömät nostaa ministerien palkat taivaisiin

Nimi: HERÄTYS

Mikä on osallisuus,se että työttömät tekevät töitä "orjapalkalla".MitäTYP+TE´toimisto teettää työttömillä uhkailemallla pakotetaan työttömät tekemään töitä joista kuuluisi saada ihan tess:in mukainen palkka.Ja tälläkö ajattelit suomen nousevan nousuun.Jaa taas kuntouttava työtoiminta,joka on työttömän orjuuttamista.Työtön tarvitsee palkkatyön millä tulee toimeen.Kuntouttavatyötoiminta orja työ mitä myös nähtävästi "kaiiki"kannattavat on sinun toimeentulosi kannalta hyvä onko se tyttömän kannalta hyvä????Vertaa Ylen teksti tv:llä olevaa kirjoitusta :Syrjäsaarilta löytyi tuhansia orjia.Suomessa tätä vain nimitetään kuntouttavaksi työtoiminnaksi.HERÄÄ

03.04.2015, 23:25

edustajilta kulukorvaukset pois

Nimi: tasaarvoisuutta kehiin

Mikäs on kolmas sektori???-työttömät töihin nälkäpalkalla.Itse teet pastaa mihin työttömillä ei ole varaa ostaa edes kermaa eikä muitakaan herkkuja.Herkuttele siinä sitten veronmakaksajien rahoilla.Muuten veronmaksajat maksavat myös sinun palkkasi!!?
Oletko huomioinut.Myös työttömät maksavat korottottua veroa.Sinä et varmaankaan sitä tee vaikka se etuus onkin.Saat vain lisäksi kulukorvauksia yms. saako työtön sellaisia????

04.04.2015, 00:25

Ihmisten keksimä talous

Nimi: M. HIKIKAINALO

SEURAVAN HALLITUKSEN ON PÄÄTETTÄVÄ ( ONKO IHMISET VALTIOTA VARTEN VAI VALTIO IHMISIÄ VARTEN ) PALJONKO HIESSÄ ANSAITUSTA TYÖTULOSTA TAHDOTAAN MAKSAA.OLISIKO MATEMATIIKKA KEKSITTÄVÄ UUDESTAAN !

04.04.2015, 11:27

Ihminen itse vai yhteiskunta "aktivoi"

Nimi: Iiro

Työtä pitää etsiä. Itsensä täytyy pitää siinä kunnossa, että työnantaja voisi edes olla kiinnostunut. Kun laiskistuu, lihoo, ottaa tatuointeja ja lävistyksiä ja on muuten ruokkoamaton, ei suorita asepalvelusta, tylsistyy ruudun ja hedelmäpelien parissa, ryyppää, haisee eikä harrasta mitään muuta kuin anatomisia käsitteitä; kuka "aktivoi"-Rinne ja Lyly? Kummallista tekstiä-yhteiskunnan pitäisi mennä ihmisten pääkoppaan "aktivoimaan"?

04.04.2015, 13:36

Työ ei itseisarvo

Nimi: candhi

tajuaako rinne mitä tapahtuu pienyritäjille jotka joutuvat kilpailemaan näiden orjatyöpajojen yhdistysten kanssa vaikka työtilauksista miksi ihminen maksaisi siivous yritykselle 20 euroo tunti kun sen voi teetää10e tunti kuntoutavan ihmisen tekemänä yhdistyksen kautta
miks kun ei ole palkkakustanuksia eikä muitakaan pakolisia maksuja
jos näitä pajoja syntyy tappamaan kilpailua pk yrityksiin niin pahimassa tapauksessa se konkursiin mennyt entinen yritäjä tekee kuntoutujana samaa työtä orjapajalla ilman palkaa
siihen suuntaan tää on nyt menossa
huom 300 päivää työtömyyttä riitää että sut voidaan määrätä leirille j
a toi hokema aivopieru typeristä kommenteista typerin
TYÖ ON ITSEISARVO
rinteen kannattas käydä intiassa katsomassa kun suomalainen vaate yritys hankii aliurakointia orjatyövoimalla kuinka työ on parastasosiaaliturvaa toteutuu
työ on itseis arvo muistutaa kylttiä nazi leirin portissa

05.04.2015, 00:58

Aasi mikä Aasi

Nimi: Kaikentietävä

Tietääkö ylipäänsäkkään mitään.Miltä tuntuu olla työtön,miltä tuntuu kaupan kassalla katsoa riittääkö rahat ostoksiin,miltä työttömistä tuntuu kun ministeri taholtakin syylistetään työttömiä?Rikkaruohoja (Vartiaisen sanomaa) kuka sanoi että työttömät töihin mutta ei palkkaa.Jos itselläsi menee hyvin ei tarvitse muista "luusereista" piitata.Onko näin?

06.04.2015, 00:08

Ei kiitos

Nimi: Iines

Iso osa pitkäaikaistyöttömistä ei ole edes työkunnossa, riittääkö työnohjaukseen ha valvontaan ammattitaitoisia henkilöitä? Epäilen, niille pitää maksaa kunnon palkkaa ja siihen ei taida rahat riittää. Iso joukko on alkoholisoituneita, päihdekuntoutujia, mielenterveysongelmaisia, rikollisia, jne, siis pakko ottaa työ vastaan, mikä työ, kuka näitä haluaisi edes? Yrittäjänä, vaikka maksettaisiin palkkatukea tai vaikka saisin melkein ilmaiseksi, nou thanks.

06.04.2015, 04:26

Palkkaa työstä

Nimi: Pera

Paas nyt Antti mieleesi, että työstä on aina maksettava palkkaa josta saa esim. eläkekertymään. Noinhan sinunkin eläke karttuu. Mutta nykyisin työttömiä työllistetäään palkattomaan työhön mistä ei kerry eläkettä. Miksi?

06.04.2015, 12:45

Kilpailutus

Nimi: Martti Räinä

Valtion ja kuntien hankintojen kilpailutuksen yksinkertaistamiseen ja järkeistämiseen on panostettava voimakkaasti. Kun pk-yrityksille ja järjestöille tarjotaan kunnon mahdollisuudet menestyä kilpailutuksissa tuetaan kotimaista kysyntää ja työllisyyttä. Tähän ei tarvitse suuria sijoituksia, vaan järjen käyttöä.

06.04.2015, 12:49

kilpailu vääristynyt

Nimi: mikro yrittäjä huonekalujen entisöintiä mutta kuinka kauvan

Kilpailutus

Nimi: Martti Räinä

Niin miten sinä kuvittelet yritysten kilpailevan hinnoissa esim
järjestöjen ja säätiöihin joissa ei tarvitse maksaa työntekijälle palkaa
se on normaali pien yritäjälle suurin meno erä josta muodustt myös sen palvelun tuoteen kokonais hintas

06.04.2015, 14:01

Höpö höpö

Nimi: kelvotonko

IInes,siis taas tätä samaa kuinka pitkäaikasityöttömät ovat alkoholisteja jne.Pitkäaikaistyöttömät ovat siis mielestäsi kelvottomia ,ovatko sinun mielestäsi edes ihmisiksi luokiteltavia.Koitas ajatella

06.04.2015, 15:03

iines rukka

Nimi: rikollinen

Pitkäaikaistyöttömäthän on jo ministeri tasolla luokiteltu rikollisiksi:He ovat rikollisia koska työnantaja on antanut potkut tuonannollisista ja taloudellellisista syistä,tottakai se johtuu työntekijöistä joille potkut on annettu.Ja mitäs ovat niin vanhoja että uutta työpaikkaa ei saa.

06.04.2015, 20:56

Hölmöläisten maa, Suomi

Nimi: Jaana

Herttaista tämä seuraava, koska nythän kunnat väistelevät kuntoutusvelvollisuuksiaan ja kirjoittavat kriteerejä omille palveluilleen, jotka jopa rikkovat lakia, ja koettavat väistää kuntoutusvastuutaan minkä pystyvät ja saman tekee Kela. Tuskin näen sitä päivää, että tässä maassa päättäjät hiffaavat miten paljon oikeasti säästyy ajan mittaan, kun nopeasti ja TEHOKKAASTI kuntoutetaan porukat takaisin työhön. Itse tapaturman takia olen jäänyt heitteille, kun Kela sanoo, että kunta kuntouttaa ja kunta sanoo, että Kela, muttta kumpikaan ei kuntouta ja niinpä hyvin alkanut kuntoutus, kun se Espoossa lakkautettiin, johti ensin osa-aikaiselle työkyvyttömyyseläkkeelle ja huomenna keskustellaan lääkärin kanssa, että mitäs sitä turhia taistelemaan, kun lääkärin ohjeita ei kuntoutuksen suhteen noudateta, niin haetaan kokoaikaista. FIKSUA eikö? No samapa se, en jaksa taistella enää oikeuksieni puolesta, laitan kantelut ja sitten alan viettämään löhöelämää yhteiskunnan kustannuksella. TODELLA TYPERÄÄ, oikeasti eikö? Haluaako Rinne ihan oikeasti puuttua tällaiseen toimintaan? En kuulkaa jaksa uskoa. Sen verran monta vuotta tuli oltua politiikassa, että opin, ettei laskutaitoa vaan ole, eikä kauheasti päättäjiä kiinnosta missä voi järkevästi säästää.

07.04.2015, 00:04

Hölmöläisten maa, Suomi

Nimi: Jaana

Tämä piti liittää edelliseen, Rinteen lausahdus: Toiseksi on pidettävä huoli siitä, että ansaintarajat eivät estä paluuta työkyvyttömyyseläkkeeltä töihin. Kuntoutusjärjestelmän uudistaminen tulee toteuttaa siten, että rahoitus ohjaa kuntouttamaan ihmiset nopeasti töihin.

07.04.2015, 00:04

Pitkäaikaistyöttömyyskö suurin ongelmamme

Nimi: Olli Puoloitaival

Olisiko syytä tarkastella asia edes vähän syvällisemmin ja totuudenmaisemmin. Mistä pitkäaikaistyöttömyys johtuu? Työntekijä tarvitsee työpaikan. Työpaikan luo vain henkilö/yrittäjä, joka panee likoon tietotaitonsa ja yleensä koko henkilökohtaisen ja perheesä omaisuuden. Työllistämisen/työpaikkojen suhteen suurin ongelmamme on "suomalaiskansallisen hyvinvointioikeusvaltion oikeuslatis ja siihen liittyen laillisuusvalvonta. Kuka on joko niin hölmö tai tietämätön, että sitoo itsensä ja panee omaisuutensa likoon, joilla ei ole mitää turvaa edes "oikeuslaitoksen" turvaamana. Eikä esimerkki vieläkään mene"kaaliin siitä mitä on yrittäjille tapahtunut jälkeen 6.5 1992 eli "Koiviston konklaavin" kun yrityksiä lahdattiin massamuotoisesti ja yrittäjien omaisuudet törkeästi ryöstettiin.

07.04.2015, 13:11

ammatin arvostusko hukassa

Nimi: Riitta Tiihonen

Ajatus työttömien ohjaamisesta iäkkäiden hoitajaksi osoittaa melkoista tietämättömyyttän ca at i mukaista sekä sen ammatin

10.04.2015, 10:57

hoiva-alan ammatin arvostusko hukassa samalla

Nimi: Riitta Tiihonen

Työllisyyden edistämisen lähtökohtako hoivatyössä avustaminen ja oppisopimuskoulutus? Työttömyys ei ole vain heikosti kouluttautuneiden ongelma. Lisäksi työttömien siirto hoivatyöhön antaa kuvan siitä, ettei hoivatyön vaativuutta ymmärretä. Kaikki eivät siihen edes sovellu.

10.04.2015, 12:34