fi | sv | eng

Paikallista kehittämistä on jatkettava

11.12.2015, 11:15

Oma-aloitteista ja aktiivista sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämistä on jatkettava alueellisella tasolla. Tähän uudistustyöhön on otettava mukaan kaikki sosiaali- ja terveydenhuollon toimijat ja heidän asiantuntemuksensa.

Sosiaali- ja terveysministeriö ja valtiovarainministeriö ovat lähettäneet paikallisille sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoille kehotuksen jatkaa alueellista kehittämistyötä. Ministeriöiden muistio on valmisteltu sote-uudistuksen projektiryhmässä ja hallituksen reformiministerityöryhmässä.

Ministeriöt korostavat asiakasnäkökulmaa ja palveluiden sujuvuutta. Tärkeää uudistuksessa ovat oikea-aikaiset, integroidut palvelut. Alueelliseen kehittämistyöhön ja valmisteluun on otettava mukaan kaikki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut ja toimijat, myös hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä tekevät tahot.

Tässä vaiheessa on syytä perustaa organisaatiot ja toimintamuodot jo olemassa oleviin maakunnallisiin ratkaisuihin. Maakunnallisissa toiminnoissa on otettava huomioon alueen erityispiirteet.

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta vastaavat ministeriöt suosittelevat, että alueelliset organisaatiot ovat helposti yhdistettävissä tuleviin itsehallintoalueisiin. Uudet itsehallintoalueet aloittavat toimintansa vuoden 2019 alusta.

Eija Tynnilä

Lue lisää

STM, VM: Sosiaali- ja terveydenhuollon muutos tehdään itsehallintoalueilla - oma-aloitteinen ja aktiivinen kehittäminen kannattaa