fi | sv | eng

Oivalluksia hyvinvointitaloudesta

07.11.2014, 14:38

Päivi Rouvinen-Wilenius, erityisasiantuntija

Hyvinvointitalousfoorumi 6.11 oli minulle monin tavoin kiinnostavia ajatuspolkuja herättävä. Pääekonomisti Roberta Gattin esitys Maailmanpankista kiinnosti erityisesti minua kahdesta syystä.

Miten eriarvoisuutta voidaan tarkastella?

Gatti esitteli Maailmanpankin saavutuksia tasa-arvon vahvistamiseksi erityisesti köyhimmillä ihmisillä. Esitys sai minut oivaltamaan ensimmäistä kertaa sen, että tasa-arvoon voidaan pyrkiä kahdella eri tavalla.

Ensimmäinen on itselleni tutumpi tapa, jossa pyritään kaventamaan tuloeroja, esimerkiksi tulon siirroin ja verotuksen progressiolla. Tähän malliin on iso osa suomalaisista törmännyt hyvinvointivaltion aikana.

Gattin esittelemä Maailmanpankin näkemys puolestaan perustuu heikompiosaisten aseman parantamiseen, puuttumatta hyväosaisten tuloihin tai varallisuuteen.
Molemmat tavat tavoittelevat tasa-arvoa, mutta perustuvat ehkä erilaisiin ideologisiin näkemyksiin ja sitä kautta erilaisin keinoihin vähentää eriarvoisuutta.

Puhutaanko terveyden edistämisestä vai sosiaalipolitiikasta, vai sittenkin hyvinvointitaloudesta?

Hyvinvointitalousfoorumissa havahduin siihen, että terveyden edistäminen on saanut hyvin vahvan aseman maailman pankin näkemyksissä, tosin nimellä sosiaalipolitiikka. Gattin esityksessä oli toiminnan tavoitteina kolme kärkeä: eguity (tasa-arvo), opportunity (mahdollisuuksien luominen) ja resilience esimerkiksi palautumis- ja kestokyky). Nämä ovat terveyden edistämisen keskeiset sisällöt. On hienoa, että terveyden edistämisen keskeiset sisällöt ovat hyväksyttyjä myös sosiaalipolitiikassa.

  • Terveyden edistämisen ydin on mahdollisuuksien luominen.
  • Terveyden edistäminen pyrkii terveyden tasa-arvoon erityisesti ihmisten voimavarojen vahvistamisen avulla.
  • Resilienssi, koherenssi ja sosiaalinen pääoma ovat keskeinen tavoite, kun puhutaan ihmisten mahdollisuuksista tehdä omaan elämään vaikuttavia päätöksiä.

Gattin esityksen myötä koen, että on entistä tärkeämpää ottaa käyttöön uusi käsite: hyvinvointitalous.

Käsite mahdollistaa samoihin tavoitteisiin pyrkimisen ilman tieteenalojen välisiä kiistoja siitä, kenen tulokulma on tärkein. Tieteenalojen välistä kinastelua ei tarvita silloin, koska tavoite on yhteinen ja sen kokoaa käsite, joka ei ole minkään tieteen alan oma. Hyvinvointitalous voi olla yläkäsite, jonka alla kukin tieteenala operoi omilla sisällöillä. Näin ajateltuna, myöskään käsitteen laaja-alaisuus ei ole ongelma.

Lue lisää

Kommentointi

Otsikko:
Nimi:
Kommentti:
 

Kirjoittajan lisäys

Nimi:

Equity termin käyttö vain tiettyyn väestöryhmään kohdennettuna on minulle outo ajatus.

08.11.2014, 13:12