fi | sv | eng

OECD:n raportista terveisiä tulevalle hallitukselle

13.05.2015, 09:01

Kaarina Tamminiemi, erityisasiantuntija

Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD julkisti 12.5. raportin ”Tackling Harmful Alcohol Use,” jonka viesti eri maiden hallituksille on selkeä: tarvitaan laajoja politiikkatason toimia, jotta alkoholihaittoja saadaan vähennettyä. Raportin suositukset peräänkuuluttavat näyttöön perustuvaa ja kustannustehokasta alkoholipolitiikkaa.

Alkoholi on yksi johtavista työikäisten kuolinsyistä ja työkyvyttömyyden aiheuttajista maailmassa. Alkoholin käytön seurauksena kuolee maailmanlaajuisesti enemmän ihmisiä kuin HIV/AIDSiin, väkivaltaan ja tuberkuloosin yhteensä. Runsas alkoholikäyttö on kasvussa nuorten ja naisten keskuudessa monissa OECD:n 34 jäsenmaassa, koska alkoholia on helposti saatavissa ja sitä markkinoidaan tehokkaasti, todetaan raportissa. Vaikka viidesosa väestöstä juo puolet kaikesta alkoholista, OECD kehottaa suuntaamaan toimia suurkuluttajien lisäksi myös koko väestöön.

OECD:n raportin julkistusta edelsi Euroopassa käyty vilkas keskustelu alkoholipolitiikasta mm. juuri ennen vappua, Euroopan parlamentti esitti päätöslauselman, että komissio tekisi esityksen alkoholijuomien kalorimäärien merkitsemisestä pakkauksiin vuoteen 2016 mennessä. Parlamentti kehotti komissiota myös laatimaan uuden EU:n alkoholistrategian vuosille 2016–22.

Alkoholin haitat koskevat paljon muitakin kuin kuluttajia itseään, mikä jää usein vähemmälle huomiolle, kun asiasta käydään keskustelua. Vähemmälle huomiolle jäävät liikenneonnettomuudet, väkivalta, tulipalot, alkoholihaitat lasten näkökulmasta ja alkoholiin liittyvät tapaturmat. Kuolemansyytilastojen mukaan noin neljännes tapaturmakuolemista liittyy alkoholiin Suomessa. Alkoholista aiheutuu merkittävät kustannukset terveydenhuollolle, poliisille ja pelastustoimelle. Esimerkkinä päivystyspoliklinikoilla suoritettujen puhallustestien perusteella jopa 40 % tapaturman vuoksi hoitoon hakeutuvista potilaista on päihtyneitä. Alkoholi on myös merkittävä turvallisuuden tunteeseen liittyvä asia.

Koska alkoholi aiheuttaa Suomessakin yhteiskunnalle miljardien kustannukset vuosittain, toivoisi, että tuleva hallitus olisi kiinnostunut vähentämään alkoholihaittoja, joiden takia menetetään vuosittain arviolta 2 miljoonaa työpäivää. Alkoholi on myös merkittävä tekijä työkyvyttömyyseläkkeiden taustalla. Alkoholiin kuolleistakin suurin osa eli seitsemän kymmenestä on edelleen työikäisiä.

Tuleva hallitus voi osoittaa edelläkävijyyttä tässäkin asiassa asettamalla tavoitteeksi alkoholin kulutuksen vähentämisen ja sitoutumisen tarvittaviin toimiin, kun mietitään kestävyysvajeen korjaamista ja työurien pidentämistä.

Lue lisää

Kommentointi

Otsikko:
Nimi:
Kommentti: