fi | sv | eng

OECD Forum: Puhetta kestävästä kasvusta vedenpaisumuksen keskellä

09.06.2016, 15:06

OECD on vuonna 1961 perustettu taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö. Järjestön muodostaa 34 jäsenvaltiota joiden joukkoon Suomi liittyi vuonna 1969. OECD järjestää vuosittaisen ministerikokouksen yhteydessä Pariisissa OECD Forumin, joka kokoaa yli 2000 ihmistä politiikan, kansalaisyhteiskunnan ja elinkeinoelämän parista keskustelemaan ministerikokouksen teemoista. Tänä vuonna Suomi toimii ministerikokouksen varapuheenjohtajana ja mukaan kutsuttiin myös SOSTEn sekä sosiaali- ja terveysjärjestöjen delegaatio.

Tämän vuoden kokouksen pääteemoina olivat hyvin inklusiivinen kasvu ja tuottavuus. Kiinnostavan kehyksen keskustelulle tarjosi Ranskan tämän hetkinen yhteiskunnallinen tilanne. Maassa on edelleen käytössä poikkeustilalainsäädäntö viime marraskuun terrori-iskujen jäljiltä. Lainsäädäntö antaa viranomaisille laajat valtuudet tehdä kotietsintöjä ja puuttua ihmisten yksityisyyteen.

Poikkeustilaa vahvisti käynnissä olevista työmarkkinauudistuksista seuranneet työtaistelut, jotka estivät polttoaineenjakelua ja joukkoliikenteen kulkua. Myös luonto muistutti itsestään. Tulvien johdosta Pariisia halkovan Seine-joen pinta oli kuusi metriä tavallista korkeammalla ja tulva sulki metroasemia ja museoita. Tässä tilanteessa on aiheellista pohtia mikä on yhteiskunta koossa pitävä liima sekä miten on mahdollista luoda talouskasvua kestävällä tavalla.

Ranskaa koskevat haasteet ovat globaaleja ja samat yhteiskunnalliset ilmiöt näkyvät myös Suomessa

Ranskaa koskevat haasteet ovat globaaleja ja samat yhteiskunnalliset ilmiöt näkyvät myös Suomessa. Ratkaisuja ei ole mahdollista löytää ainoastaan kansallisella tasolla, mutta jokainen valtio voi varautua niihin osaltaan. Kotimaamme kannalta oli lohdullista, että Suomen panos näkyi ohjelmassa voimakkaimmin kiertotalouden ja kestävien talousratkaisujen kohdalla.

Suomessa on vahva perinne resurssiviisaan ja tehokkaan tuotannon osalta. Tietty kollektiivisessa muistissamme oleva nuukuus saattaa olla se hyve, joka auttaa tulevaisuudessa. Toinen vahvuus on sopimisen kulttuuri. Työmarkkinauudistukset pyritään Suomessa ratkaisemaan palavien rengasröykkiöiden sijaan neuvottelemalla.

Vahvuuksien lisäksi OECD Forumin puheenvuoroista välittyi hyvin Suomen keskeinen heikkous. Useissa tapahtuman puheenvuoroissa käytiin läpi vallitsevan talous- ja hyvinvointipolitiikan ongelmia. Suomalaisesta keskustelusta tällainen älyllinen ja faktapohjainen kritiikki puuttuu. On eri asia kritisoida eurooppalaista talouspolitiikka ja vaatia impivaaralaisesti takaisin vanhaan, jo kadonneeseen maailmaan. Älyllisen keskustelukulttuurin luomisessa myös meillä kansalaisjärjestötoimijoilla on vielä paljon tekemistä.

Kaikkea ei tarvitse kuitenkaan aloittaa nollasta. SOSTE on puhunut pitkään hyvinvointitaloudesta. Hyvinvointitalous rakennetaan investoimalla hyvinvointiin ja siinä hyvinvoinnin ja talouden suhde kirkastuu. Samat ajatukset tulivat esille eri termein OECD Forumin puheenvuoroissa. Tämän perusteella hyvinvointitalous on vankka pohja, jonka varaan SOSTEn ja sote-järjestöjen ajattelun voi rakentaa myös jatkossa.

Timo Lehtinen

Kirjoitta työskentelee SOSTEssa yhteiskuntasuhdepäällikkönä

Kommentointi

Otsikko:
Nimi:
Kommentti: