fi | sv | eng

Nuppineuloja kartalla: Tahdon! – Yhdistysten palvelutuotannon ytimessä

03.09.2014, 09:33

KarttakuvaElina Vanhapiha, projektipäällikkö, Kolmas lähde

Kirjoitus on osa blogisarjaa, jossa nostetaan esiin kokemuksia hyvinvointi- ja terveysalan yhteiskehittämisestä ja kurkistetaan varovasti verhojen välistä, mitä naapurissa on tekeillä.

Näin syksyn aluksi huomaammekin taas olevamme naimisissa sen tosiasian kanssa, että työt yhteisen hyvinvointimme puolesta eivät ole loppumaan päin. Niitä riittää sekä julkisen, yksityisen että kolmannen sektorin toimijoille ja tilaa on erityisesti näiden rajapinnoissa syntyville ratkaisuille. Tälläkin hetkellä sadat, elleivät tuhannet yhdistykset ja järjestöt suurista pieniin pohtivat hyvinvointia rakentavien tai ylläpitävien palveluiden tuotantoon lähtemistä tai palvelutuotannon kehittämistä - toiset vastauksena kuntien hätähuutoon, toiset aktiivisen varainhankinnan lähtökohdista.

Palveluiden kehittäminen sisältää asiakkuusajattelua, palvelumuotoilua, vaikutusten arviointia, laatutyötä. Ei voi myöskään unohtaa kumppanuuksien rakentamista, tuotantoprosessien hiomista, hallinnon ja osaamisen vahvistamista. Kehitettävää riittää. Kokemus osoittaa kuitenkin, että aina ja kaikkialla palataan takaisin ydinasiaan: Mitä me yhdessä tahdomme – ja ketkä kaikki ovat me?

Olipa hyvinvointipalveluajattelun edistäminen yhdistyksessä sitten kurkistamista johonkin aivan uuteen, tutustumista toisten näkökulmiin, rinnakkaista samansuuntaista toimintaa kumppaneiden kera tai syvää yhteistyötä yhteisen tavoitteen eteen – peruskysymykset ovat samanlaisia. Ja jos aivan rehellisiä ollaan, eivät edes niin kovin erilaisia kuin yrityksissä.

Kokeilukulttuuria ja parveilupolitiikkaa

Yhdistystä voidaan hyvin perustellusti tituleerata yhteiskunnan tiimityön yksiköksi. Kehittämistyössä vastaan tulee kuitenkin ketterien, kansalaislähtöisten aloitteentekijöiden sijaan yllättävän paljon hitaasti maailman muutosaallokoissa kääntyviä rakenteita. ”Meillä on jo 40 vuotta historiaa.” Hienoa! Mutta ihmiset – asiakkaat, kumppanit, työntekijät pohtivat: mitä teillä on tarjota minulle, nyt?

Pelisäännöt ovat alituisessa muutoksessa ja historiaa - ja hyvinvointivaikutuksia - luodaan hetkisissä. Toisaalta juuri niissä on asian oikein oivaltaneille läsnä kaikki tarvittava. Monelle yhdistykselle tekisi hyvää leikkiä rohkeasti ”Oletko koskaan kokeillut…?” –leikkiä, etenkin palvelutuotannon (ja tätä kautta varainhankinnan ja perustoiminnan) kehittämisen suhteen. Kunhan muistetaan ottaa asiakkaat mukaan peliin. Kokeilukulttuurin luominen onnistuu, kun jäsenistön yhteinen tahtotila on selvillä ja hallitus ja toiminnanjohtaja tukevat sitä aidosti sekä uskaltavat ottaa vastaan myös aivan uusia ideoita.

Itseohjautuvuus, jopa kaaosmaisuus luonnehtivat tämän hetkistä työelämää. Yhdistyksissä erilaiset työntekijä- ja vapaaehtoisuusroolit toimivat enemmän tai vähemmän rinta rinnan ja samalla erilaiset osaamiset yhdistyvät ainutkertaisiksi kokonaisuuksiksi joista on mahdollista oivaltavalla johtamisella uuttaa erilaistumiseen tarvittavia kilpailuetuja myös markkinalähtöiseen toimintaan. Ja jos omat kehittämisresurssit ovat rajalliset, on osattava hyödyntää mahdollisuuksia verkosto- ja parvityöskentelyssä, jopa yli alojen. Parvipolitiikkaan kuuluu, että kuka tahansa voi tehdä aloitteen ja eteenpäin mennään harvioimalla eli yhdistämällä arviointi ja hapuilu.

Kaikuja kolmannelta lähteeltä

KädetMonialainen Kolmas lähde on vuodesta 2008 tehnyt työtä yhdistysten palvelutuotannon kehittämiseksi. Meillä on ollut vahva tahtotila nostaa yhdistysten palvelutuotannon tunnettuutta ja arvostusta valtakunnallisesti, auttaa yhdistyksiä kehittämään vaikuttavia palveluita ja tukea innovatiivisten kumppanuusratkaisujen syntymistä kuntien ja yritysten kanssa. Olemme tahtoneet selkiyttää yhdistysten perustoiminnan ja palvelutoiminnan kokonaisuutta ja tuottaa työkaluja onnistuneiden hyvinvointipalveluiden rakentamiseen. Mielestämme olemme tässä onnistuneet. Kokeiluiden ja parvityöskentelyn tuloksina on syntynyt hyvinvointia tukevia palveluita kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoaloilla – suuntautuen myös sosiaali- ja terveysaloille.

Nyt olemme saapuneet Innokylään. Toimme sinne hankkeen perintönä ajatuksia itämään, toimintamalleja inspiroimaan, työkaluja auttamaan. Oletko sinä jo tutustunut uusimpaan artikkelikokoelmaamme tai saanut ideoita hyvinvointipalveluiden rakentamiseen liittyvistä toimintamalleista sivujemme tuotokset ja tulokset -osiosta? Kiinnostaako kenties monialaiset hyvinvointipalvelut –teema? Verkostossa voimme jatkaa tätä innostavaa työtä yhdessä!

Kolmas lähde -verkosto

Sulje hetkeksi silmäsi. Tunne voima sisälläsi. Mitä sinä tahdot tänään? Suojella vai löytää - perustella vai kuunnella - odottaa vai yrittää? Kenen kanssa jaat tahtotilan, yhdistyksessä ja sen ulkopuolella? Uskalla tahtoa - niin hyvinä kuin pahoinakin päivinä.

Kirjoittaja Elina Vanhapiha työskentelee Kolmannen lähteen projektipäällikkönä. Kirjoitus on osa blogisarjaa, jossa nostetaan esiin kokemuksia hyvinvointi- ja terveysalan yhteiskehittämisestä ja kurkistetaan varovasti verhojen välistä, mitä naapurissa on tekeillä. www.innokyla.fi

Nuppineuloja kartalla -sarjassa aiemmin ilmestynyt:

Innokylä

Kommentointi

Otsikko:
Nimi:
Kommentti: