fi | sv | eng

Normitalkoilla palataan vaivaistalojen Suomeen

17.02.2016, 15:46

SOSTE on tyrmistynyt talouspoliittisen ministerivaliokunnan esityksestä kuntien tehtäväreformiksi. Esityksen taustalla on hallitusohjelman kirjaus kuntien tehtävien sekä velvoitteiden karsimisesta ja sillä tavoitellaan miljardin euron säästöjä.

”Normitalkoisiin liittyen on käytetty runsaasti kauniita puheenvuoroja digitalisaatiosta ja turhan byrokratian karsimisesta. Tätä taustaa vasten on musertavaa, että tehtäväreformi paljastuu käytännössä huonosti valmistelluksi paketiksi, joka lähinnä kurittaa vanhuksia ja vammaisia”, linjaa SOSTEn pääsihteeri Vertti Kiukas.

Toimenpideohjelman merkittävimmiksi toimiksi on listattu vanhuspalvelulain mukaisten tehtävien keventäminen, jolla tavoitellaan 35,2 miljoonan säästöjä, sekä vammaislainsäädännön kokonaisuudistus, jonka tavoitteena on 61 miljoonan euron säästö.

”Jos vammaisten ja vanhusten palveluista säästetään liki sata miljoonaa, kyseessä ei ole norminpurku vaan leikkaus. Jo yksinään tämä leikkaus on raju, ja yhdessä jo toteutettujen terveydenhuollon asiakasmaksujen korotusten sekä lääkekorvausten leikkausten kanssa siitä tulee täysin kohtuuton”, Kiukas sanoo.

Samaan aikaan kuntien tehtäväreformin kanssa valmisteluun on tulossa julkisen palvelulu-pauksen määrittely ja valmistellaan sote-uudistusta. Eri uudistusten suhde toisiinsa herättää kysymyksiä.

”Sosiaali- ja terveyspalveluja uudistetaan samaan aikaan kolmesta eri suunnasta. Järkevä tapa olisi ensin määrittää julkinen palvelulupaus sekä viedä sote-uudistus ensin maaliin ja pureutua normeihin vasta tämän jälkeen. Kun kaikkea yritetään muuttaa kerralla, on seurauksena sotku”, Kiukas kommentoi.

SOSTE peräänkuuluttaa suunnitelmallisuutta ja tutkittua tietoa kuntien tehtäväreformin pohjaksi:

”Ilman kunnollista suunnittelua hukataan rahaa sekä yksilön että yhteiskunnan tasolla. Tehtäväreformissa esitetään useista palvelu- hoitosuunnitelmista luopumista. On vaikea ymmärtää miten suunnittelemattomuus voisi tehostaa palveluita”, pääsihteeri Kiukas toteaa.

Sosiaali- ja terveysjärjestöt ovat omalta osaltaan valmiita osallistumaan kuntien tehtäväreformin jatkotyöhön.

”Suomalaisen yhteiskunnan vahvuus on osallisuus. Sosiaali- ja terveysjärjestöt luovat osallisuutta yhteiskuntaan ja ovat valmiita tuomaan kansalaisten äänen myös kuntien tehtäväreformin valmisteluun. Toivon että tämä mahdollisuus suodaan meille”, Kiukas summaa.

Lisätietoja

pääsihteeri Vertti Kiukas SOSTE
040 592 4287, vertti.kiukas@soste.fi

Lisää aiheesta