fi | sv | eng

New York - paras ja surkein

22.09.2014, 11:09

Vertti Kiukas, pääsihteeri

Sitra järjesti viime viikolla päättäjille ja yritysten edustajille tutustumismatkan New Yorkiin ja erityisesti sen terveydenhuoltoon ja sen kehitykseen. Matka oli hyvin vaikuttava ja hämmentävä.

Ennakkokäsitykseni vahvasti jakautuneesta maasta saivat valitettavasti vahvistusta. New Yorkiin on kasautunut valtavasti valtaa ja vaurautta. Hyväosaisille siellä lähes kaikki on mahdollista. Muutamankin päivän oleskelulla ymmärtää, miksi kaupunkia ympäröi tarunhohtoinen kehä kautta maailman. Apulaispormestarin sanoin demokratiakin on siellä pitkällä, kun Demokraattipuolueella on kahta lukuun ottamatta kaikki paikat valtuustossa.

Toisaalta köyhyys on kaupungissa vahvasti läsnä. Näkyvimmän osan siitä muodostavat 560 000 asunnotonta. Paikallisten mukaan republikaanien (jotka pitivät pormestarin paikkaa pitkään ennen tätä vuotta) lähtökohta on, että köyhyys on oma-aloitteisuuden puutetta, eikä siihen pehmoilu auta. Tällaisia todellisuudelle vieraita näkökantoja Suomessakin kuulee yhä useammin.

Kaupungissa on viimeksi toteutettu suuria sosiaalisia asunto-ohjelmia 1980-luvulla. Tämä yhdessä valtavan kasvun ja sääntelyn lieventämisen kanssa on johtanut valtavaan vuokratason nousuun. Asunnottomista kolmannes käy kokopäivätöissä. Tällainen ilmiö on meillä nykyään melko tuntematon, koska palkkataso on USAsta poiketen noussut myös alimmissa tuloluokissa.

Uusi demokraattipormestari on käynnistämässä laajan joukon toimenpiteitä asian auttamiseksi. Sosiaalisia asuntoja rakennetaan lähivuosina 200 000, vuokrasäätelyä kiristetään, asumistukia työssäkäyville parannetaan. Samalla koko kaupunkikonsernin ykköstavoitteeksi on asetettu eriarvoisuuden vähentäminen ja toimenpiteitä peilataan tietyin kriteerein sitä vasten. Tämä sopii hyvin uudelle pormestarille, joka kävi kampanjansa tarinoilla kahdesta todellisuudesta.

On mielenkiintoista nähdä saadaanko aikaan myös aitoja tuloksia vai käykö, kuten Suomen hallituksen kärkitavoitteelle köyhyyden ja syrjäytymisen vähentämisestä. Plaudert viel - tut wenig, sanoi Kaitsijapappi.

Metropolitanin levykauppaa suosittelen kaikille.

Kommentointi

Otsikko:
Nimi:
Kommentti: