fi | sv | eng

Muistisairaudet kuuluvat vanhuuteen – vai kuuluvatko?

07.04.2015, 10:15

VAALIT 2015

Kirsti Kuusterä, asiantuntija, Muistiliitto

Tiesitkö, että hyvän aivoterveyden perusta luodaan jo lapsuudessa – tai peräti ennen syntymää? Äidin terveysvalinnat vaikuttavat syntyvän lapsen aivoterveyden lähtökohtiin, ja esimerkiksi nuoruusiän liikuntatottumukset kantavat hedelmää jopa eläkevuosien muistikuntoon. Mutta huomioiko yhteiskuntamme aivojen hyvinvointia ennen kuin on liian myöhäistä?

Muistutetaanko äitiysneuvolassa äidin valintojen vaikuttavat myös siihen, miten lapsen aivot kehittyvät ja millaisen pohjan lapsi siten elämälleen ja myös muistitoiminnoilleen saa? Muistetaanko lapsen ruutuaikaa pohtiessa myös aivoterveyden ja muistin virkeyden näkökulma? Entä osataanko työterveyshuollossa ottaa aivojen hyvinvointi ja muistinhuolto puheeksi? Liian usein heräämme muistin olemassaoloon vasta sitten, kun unohtelu lisääntyy. Paljon enemmän olisi kuitenkin saavutettu panostamalla ajoissa ennaltaehkäisyyn ja aivojenkin terveyttä suojaavien tekijöiden vaalimiseen.

Muistisairauksien ennaltaehkäisystä on onneksi käytössä rohkaisevaa tietoa. Viimeistään keski-iässä suositellaan suojatumaan sydän- ja verisuonitautien riskitekijöiltä terveillä elämäntavoilla, kuormittamaan aivoja sopivasti ja suojaamaan päätä iskuilta. THL:n koordinoiman suuren FINGER-ennaltaehkäisytutkimuksen tuoreiden tulosten mukaan riskiryhmien muistihäiriöitä voidaan ehkäistä tehokkaalla elintapaneuvonnalla.

FINGER-tutkimuksessa puolet osallistujista sai tehostettua neuvontaa: ravitsemusohjausta ja osallistumista liikunta- ja muistiharjoitteluun sekä tukea sydän- ja verisuonisairauksien riskien hallintaan. Positiiviset tulokset haastavat pohtimaan, miten esimerkiksi julkisia terveydenhuoltopalveluja sekä sosiaali- ja terveysalan järjestöjen toimintaa ja vertaistukea yhdistämällä voitaisiin tavoittaa mahdollisimman suuri osa riskiryhmiin kuuluvista.

Maailman terveysjärjestö WHO kokosi maaliskuussa yli kahdeksankymmenen maan edustajat Geneveen käsittelemään eteneviä muistisairauksia. Muistisairaudet ovat valtava haaste: on arvioitu, että vuonna 2010 1 % koko maailman BKT:stä kului muistisairauksien hoitoon. Vuoteen 2050 mennessä muistisairaiden ihmisten määrä maailmanlaajuisesti on kolminkertaistumassa nykytilanteesta. Kokouksessa päästiin yksimielisyyteen muun muassa siitä, että muistisairauksien ennaltaehkäisyyn ja sairastumisen riskin pienentämiseen on panostettava – tinkimättä sairastuneiden ihmisten hyvästä hoidosta.

Suomessa muistisairauksien ennaltaehkäisyn tärkeys on havaittu niin tutkimuksissa kuin politiikkaohjelmissakin. Kansallisessa muistiohjelmassa (STM 2012) aivoterveyden edistäminen on nostettu yhdeksi neljästä kivijalasta, joista rakentuu muistiystävällinen Suomi. Jotta tieto kanavoituisi toiminnaksi, Muistiliitto haastaa päättäjät luomaan edellytyksiä aivoterveellisten valintojen tekemiselle kaikissa elämänvaiheissa.

Lue lisää

Muistiliitto

Jo yli 600 kansanedustajaehdokasta on tarttunut Muistiliiton haasteeseen ja sitoutunut muistiystävällisen Suomen tavoitteisiin: www.muisti15.fi

  • Muistiliitto on muistisairaiden ihmisten ja heidän läheistensä kansanterveys-, potilas- ja edunvalvontajärjestö, perustettu 1988
  • 43 jäsenyhdistystä, joilla on 38 alaosastoa, 17 Muistiluotsikeskusta ja yli 13 000 henkilöjäsentä. Muistiyhdistyksissä työskentelee noin 250 työntekijää ja noin 1000 vapaaehtoistoimijaa ja Muisti-KaVeRia

Kommentointi

Otsikko:
Nimi:
Kommentti:
 

Diabetes kasvattaa riskiä

Nimi: Emma

Diabetes lisää huomattavasti riskiä sairastua useisiin lisäsairauksiin kuten diabetes. Suomessa on suhteessa eniten diabetesta potevia lapsikroonikoita. Heidän hoitamisensa on valtava haaste terveydenhoidolle.

07.04.2015, 20:53

Kysymyksiä ilman vastauksia

Nimi: Kuuluuko vai ei?

Kysymys on tehokas otsikko, mutta kirjoittajan ei pidä jättää sitä roikkumaan ilmaan. Pelkkä kysymyslitania on tyhmä, varsinkin kun selviä vastauksia ei anneta. Lukija jää ymmälleen.
Kannattaa siis nähdä hieman vaivaa tekstin laatimiseen. Napakka loppuvirke kertaa ydinajatuksen. Nyt se jäi puuttumaan.

08.04.2015, 20:07