fi | sv | eng

Mitä yhteistyössä pelätään?

27.06.2012, 08:41

Valtiovalta ja kunnat vakuuttavat aina juhlapuheissa ja erilaisissa ohjelmapapereissa ihmisten kuulemisen ja järjestötyön tärkeyttä. Monesti kaikki toimiikin hyvin: asianosaiset voivat vaikuttaa saamaansa palvelun tai heitä koskevan prosessin suunnitteluun ja toteutukseen. Kaikki tulevat kuulluiksi ja näin luottamus vahvistuu puolin ja toisin, minkä lisäksi viranomaispuoli saa oman toimintansa kehittämistä palvelevaa tietoa, kun kuuntelee niitä, joita varten toiminta on olemassa.

Valitettavan usein kuitenkin kuuntelu ja kuuleminen jää pois juuri silloin kuin siitä olisi eniten hyötyä – silloin, kun pelätään, että tulee kriittisiä ääniä. Osittain tämä on vanhaa perua jo keisarivallan ajalta, edelleen törmää ajattelutapaan, jossa järjestöt ihmisistä puhumattakaan ovat pieniä hallintoalamaisia, joiden pitäisi vain olla tyytyväisiä ja ymmärtää olla valittamatta. Tätä asennetta esiintyy niin kunnissa, valtiovallassa kuin rahoittajassamme RAYssa aika ajoin.

Tätä ei ainakaan lainkaan helpota osin jo liiankin tiukaksi mennyt jääviysajattelu, jossa ajatellaan, että kaikki tulevat tasapuolisesti kohdelluiksi, kun kenenkään kanssa ei olla tekemisissä. Siinä ei ainakaan ymmärrys tosielämästä lisäänny. Pitäisi myös pitää kiinni annetuista lupauksista, eikä muutella linjaa pärstän mukaan. Tällainen asenne heikentää luottamusta oleviin järjestelmiin, eikä ole voimantuntoisen viranomaisen tai rahoittajankaan etu millään aikajänteellä.

Akuutisti on vireillä kaksi hanketta, joista ei voi tulla hyvä jos asianosaiset jätetään valmistelusta ulos. Yhteiskunnan mittavimpiin hankkeisiin kuuluva kuntauudistus on vahvasti käynnissä ja toteutuessaan kaavaillusti se vaikuttaa jokaisen maassa asuvan elämään. Juuri tästä syystä on välttämätöntä, että asianosaiset – palvelujen käyttäjät ja heitä edustavat järjestöt – ovat mukana uudistuksen suunnittelussa kaikilla tasoilla, niin kunnissa kuin valtakunnallisesti. Kun uutta suunnitellaan, tarvitaan myös käyttäjien ääntä, ei vain byrokratian ja työntekijöiden edustajien. Kunta, hallinto ja palvelut eivät ole olemassa itseään varten. Toistaiseksi kansalaisjärjestöjen mukaanottoa prosessin ei ole suostuttu kirjaamaan papereihin.

Myös RAY:n avustuksia uudistavaa lainsäädäntöä uudistetaan ilman järjestöjen mukanaoloa, vaikka työryhmään on luvattu ottaa edunsaajat mukaan monelta tasolta ja moneen kertaan. Silti hallinto vain jauhaa eteenpäin. Luuleeko joku, että näin tulee parempaa jälkeä?

Vertti Kiukas

Kommentointi

Otsikko:
Nimi:
Kommentti: