fi | sv | eng

Mitä jäsenelle on tarjolla? Mikä houkuttaa jäseniä?

09.04.2014, 13:48

Riitta Kittilä, erityisasiantuntija

Kaikilla on niitä. Toisilla enemmän, toisilla vähemmän. Toisilla niiden määrä on kasvussa, toisilla laskussa. Moni meistäkin on sellainen. Toiset yhdessä paikassa, toiset useammassa.

Mitä niiden kanssa pitäisi tehdä? Mitä haluaisit, että sinun kanssasi tehdään?

Taannoin Helsingin Sanomat vertaili, mitä eri yhdistysten jäsenmaksulla saa. Jäsentapahtumat, kurssit, retket ja jäsenlehdet vakuuttivat toimittajan. Jäsenmaksu ei ole vain kannatusmaksu, vaan kuluttajakansalainen voi olla tyytyväinen saamaansa vastineeseen.

Nykyaikana kaikkea on tapana tarkastella markkinasuhteena, myös järjestön jäsenyyttä. Toinen myy, toinen ostaa. Allekirjoitetaan sopimus ja raha vaihtaa omistajaa

Palveluiden lisäksi järjestöt tarjoavat jäsenilleen valtaa. Puheenjohtajan, rahastonhoitajan ja hallituksen jäsenen paikat ovat vastuun ja vaikuttamisen paikkoja. Tosin nykyään valta ei tunnu kiinnostavan - tai ehkä se on karannut yhdistysten käsistä jonnekin muualle? Järjestöhallinto maistuu pakkopullalta ja byrokratialta.

Pienemmissä yhdistyksissä vastuunkantajia ja vallankäyttäjiäon jo vaikea löytää, varsinkin sosiaali- ja terveysalan yhdistyksissä, joissa jäsenten oma jaksaminen vaihtelee. Tämä huolenaihe nousi selvästi esiin viimeisimmässä Järjestöbarometrissa.

Isommissa järjestöissä hallituspaikoilla vaaditaan paljon osaamista ja panostusta. Se voi pelottaa rivijäsentä.

Entä jos järjestöä tarkasteltaisiin verkostona ja jäsensuhdetta johdettaisiin kuin verkostosuhdetta? Verkostohan muodostuu joukosta ihmisiä ja heitä yhdistävistä suhteista.

SOSTEblogissa Timo Järvensivu kirjoittaa verkoston kolmesta kulmakivestä, joille sen menestys rakentuu. Ne ovat tunteminen, luottamus ja sitoutuminen.

Jäsenkyselyt, jäsenten kuuleminen, yhteiset kehittämisprosessit ja ylipäätään jatkuva vuorovaikutus eri kanavissa jäsenten kanssa, ovat verkostomaisen jäsensuhteen rakentamisen välineitä, joilla näitä kulmakiviä vahvistetaan.

Oman järjestön verkostoluonnetta voi pohtia alla olevan verkostotyypittelyn (mukaellen) pohjalta. Onko järjestölläsi jäsenten kanssa jaettu yhteinen tavoite tai unelma? Oletteko jäsenten vertaistukiverkko vai investointien kerääjä? Vai kaikkea tätä eri areenoilla?

  1. Tavoitteellinen verkosto - Syntyy tietyn tavoitteen saavuttamiseksi
  2. Etsintäverkosto - Lähtee hakemaan tietoa ja ratkaisuja asiaan, jota verkoston jäsenet eivät osaa tai tunne
  3. Tukiverkosto tai kollegaverkosto - Vaihtaa kokemuksia ja auttaa oman työn kehittämisessä vertaispohjalta
  4. Torjuntaverkosto tai edunvalvontaverkosto - Pyrkii torjumaan yhteisesti koetun uhan tai saavuttamaan yhteisen edun
  5. Investointiverkosto - Kokoaa yhteisiä resursseja suuren investoinnin kehittämiseksi

Järjestö voi tarjota jäsenelleen palveluita, valtaa ja vaikuttamisen paikkoja sekä verkostoja. Elinvoimainen järjestö kehittää kaikkia näitä jäsenrooleja. Tarvitaan monipuolisia jäsenpalveluja, vetovoimaista vaikuttamista ja hyvää hallintoa sekä innostavaa yhdessä tekemistä.

Jäsenmäärä ei ole ainoa järjestön menestyksen mittari. Kaikilla järjestöillä ei kohderyhmänsä vuoksi ole edes mahdollisuutta suuriin jäsenlukuihin. Kaikille jäsenpohjalta toimiville järjestöille jäsenet ovat kuitenkin järjestön perusta. Siksi on tärkeää pohtia, miten järjestöt rakentavat perustansa niin, että se kestää. Tätä samaa pohtii myös SOSTE.

Mikä tuo ihmiset mukaan sinun järjestöösi? Miten pidät innostusta yllä? Mitä odotat SOSTEn jäsenyydeltä ja ovatko odotuksesi täyttyneet? Vai pitäisi jäsenyys konseptina uudistaa kokonaan? Kerro ja kommentoi!

Kommentointi

Otsikko:
Nimi:
Kommentti: