fi | sv | eng

Missä menee raja?

10.01.2013, 12:34

Kaarina Tamminiemi, kehittämispäällikkö

Koulusäästöistä kärsivät eniten ne, jotka ovat muutenkin heikoilla

Synkät talousnäkymät ovat ajaneet kunnat ja kuntien opetustoimet ahtaalle. Taloudellinen tilanne eri kunnissa saattaa koulut eriarvoiseen asemaan.

Säästöjen takia ei saada hankittua tarvittavia materiaaleja ja ryhmäkoot kasvavat. Kielivalintojen mahdollisuus pienissä kunnissa on usein vähäinen. Erityistä tukea tarvitsevia oppilaita integroidaan yleisopetuksen luokkiin ilman lisäresursseja.

Tosielämässä hyvät oppilaat pärjäävät leikkaustenkin keskellä, mutta kaikkein eniten leikkaukset koskettavat niitä, jotka muutenkin ovat heikoilla.

Opettajat paljon vartijoina

Vaikka koululaitoksemme paistattelee edelleen myönteisessä kansainvälisessä valokeilassa lähinnä korkeiksi ja tasalaatuisiksi todettujen oppimistulosten vuoksi, opettajat kokevat opetus- ja kasvatustyön entistäkin haasteellisempana. Kouluun on tullut paljon uusia tehtäviä, mikä on merkinnyt opettajan työn laajentumista uusille alueille. Opettajan työajasta menee entistä suurempi osuus kaikkeen muuhun kuin siihen, mikä pitäisi olla keskiössä eli oppilaiden oppimisen tukeminen ja edistäminen.

Opettajan työ on tänä päivänä erittäin haastavaa, kun ryhmäkoot kasvavat, eri kulttuuritaustoista tulevien oppilaiden määrä lisääntyy ja perheiden ongelmat ovat entistä moninaisempia.

Samaan aikaan muuta kasvatustyötä tekevän ja tukevan henkilökunnan määristä ja leikkauksista, esimerkkinä koulunkäyntiavustajat, on käyty kädenvääntöä monissa kunnissa. Onneksi positiivisiakin ratkaisuja on löydetty.

Kuka ymmärtäisi kokonaisuuksia kunnissa

Tutkimusten mukaan peruspalveluihin eli perhe- ja kasvatusneuvoloihin ja kouluterveydenhuoltoon käytetään nyt lasta kohti saman verran rahaa kuin 90-luvun alkuvuosina. Lasten ja lapsiperheiden palvelut ovat muutenkin vähentyneet esimerkkinä kunnan kotipalvelu ja perhetyö, joilla voitaisiin ennaltaehkäistä monia ongelmia ja tukea perheiden hyvinvointia suhteellisen pienillä panostuksilla.

Raha puhuu kuntataloudessa. Päättäjien pitäisi kuitenkin nähdä pidemmälle kuin vain budjettikaudeksi eteenpäin. Kyse on muustakin kuin menojen siirtämisestä kustannuspaikasta toiseen.

Lapsiin ja perheisiin satsaaminen kannattaa

Kaikki lapsiin ja perheisiin kohdistettu työ tulisi nähdä investointina tulevaisuuteen. Hyvinvointitalous edellyttää investointeja perheisiin, sillä lasta ja nuorta ei voi auttaa irrallaan perheestä. Monet lapsiin ja perheisiin kohdistuvat toimet eivät onnistu yhden hallinnonalan voimin vaan tarvitaan yhteistyötä ja raja-aitojen ylittämistä. Usein kyse on myös oikea-aikaisesta puuttumisesta ja avusta.

Sijoitukset neuvoloihin ja varhaiskasvatukseen, tasa-arvoiseen peruskouluun, lasten ja perheiden hyvinvointiin ja palveluihin takaavat osaltaan hyvinvointiyhteiskuntamme jatkumisen.

SOSTE toimii Euroopan terveet koulut –verkoston kansallisena koordinaattorina. Verkoston seuraava kansallinen koulutus järjestetään 7.-8.2. Lisäksi SOSTE koordinoi Lasten terveysfoorumia ja Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointi- ja terveys verkostoa.

Kommentointi

Otsikko:
Nimi:
Kommentti:
 

Asiakkaan kohtaaminen on merkittävä asia asiakaspalvelussa

Nimi:

Julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakaspalvelussa vauvasta vaariin on aina kehittämistä esim. byrokraattisista käytöstavoista kohti inhimillistä selkeyttä. Yksityisiä toimijoita ja etujärjestöjä tarvitaan kovasti. Ihmisoikeusasiat on tiedostettava kaikessa toiminnassa; siinä kohdin on aina kehittämistä.

11.01.2013, 16:20

Asiakkaan kohtaaminen on merkittävä asia asiakaspalvelussa

Nimi:

Asiakaspalvelijoiden on syytä jalkautua virastoista tarvittaessa tapaamaan asiakkaita koteihin ja vaikka laitoksiin.

11.01.2013, 16:26

viekö jatkuva itsearviointi yhdistettynä opettajan numeeriseen tai sanallliseen arvosteluun oppimisen ilon

Nimi:

Paikka paikoin törmää eri systeemeissä loputtomaan saivarteluun esimerkkinä fiktiivinen tilanne esim. peruskoulussa, jossa opettajan harteilla opetussuunnitelma, jonka toteutumista mitataan valtakunnallisin kokein, ja lukukausitodistuksin sekä mahdollisesti monisivuisin itse sekä opettajan tekemin arvioin. Joskus opettajat vaihtuvat tiuhaan. Rakkauden, huolenpidon, välittämisen ja ilon resurssien kasvattaminen kaikilla tasoilla on käytännöllinen haaste arjessa ja juhlassa, koulussa ja kotona, työssä ja kotona jne.

11.01.2013, 18:12