fi | sv | eng

Minoriteter och dubbelminoriteter

16.05.2014, 10:05

Henrika Juslin, SAMS - Samarbetsförbundet kring funktionshinder

När jag bodde utomlands en tid ställdes jag ofta inför situationer då jag var tvungen att förklara vad det innebär att tillhöra en minoritet. Jag förklarade att jag var finsk men ändå inte eftersom jag pratar svenska. Bland de andra nordborna på samma ort hade jag svårt att välja, kände jag mig mera hemma med svenskarna eller med finnarna? Långt borta från hemlandet fick jag en helt annan bild av hur det är att tillhöra en minoritet.

Det är alltid svårt att relatera till sådant man själv inte känner till. Hur ser vardagen ut för en person som har en funktionsnedsättning och måste kämpa för att få vård på svenska? Eller hur känns det för en invandrare som aldrig får använda sitt eget språk längre utan kastas in i en ny kultur och får lov att anpassa sig? Det kan jag inte veta, men jag vet hur det är att tillhöra en språklig minoritet.

Vad tänker du på då du hör ordet minoritet? De flesta tänker kanske på språk och kultur. Kanske på religion eller en kombination av alla tre. Själv hör jag alltså till minoriteten finlandssvenskar. Mitt modersmål är svenska, jag jobbar på svenska och enligt lagen ska jag få svensk service av både staten och kommunen. Min identitet är starkt förknippad med den minoritet som jag hör till. Att vara finlandssvensk är för mig både språket och den kultur som omger mig. Men jag har också lätt att byta identitet från finlandssvensk till finsk ifall det behövs. Eftersom jag kan använda mig av både finska och svenska väljer jag ganska ofta finskan för att göra saker enklare. Om jag går till hälsovårdscentralen kan jag prata finska med läkaren även om jag föredrar att prata svenska. Men alla kan inte välja, och därför är det viktigt att minoriteters rättigheter beaktas.

I mitt jobb som informatör på SAMS –Samarbetsförbundet kring funktionshinder träffar jag ofta personer som tillhör flera minoriteter. Projektet som vi jobbar med heter Samarbete mellan minoriteter inom minoriteten och genom projektet vill vi bland annat att personer med funktionsnedsättning inom Svenskfinland ska bli medvetna om varandra och samarbeta mer.

Svenskspråkiga personer med funktionsnedsättning hör till kategorin dubbelminoritet. Den här gruppen av dubbelminoritet får ofta kämpa lite extra för sina rättigheter. De är gruppen som inte automatiskt hörs och syns mest. Speciellt nu i tider av social- och hälsovårdsreformer är minoritetsfrågorna högt på agendan för många inom den svenskspråkiga handikappsektorn. Många funderar på hur den svenskspråkiga minoriteten ska få sin röst hörd och behålla service och rättigheter på modersmålet också i framtiden.

Vi har märkt att det finns många olika små grupper av minoriteter inom minoriteten som kämpar ensamma för delvis samma saker. Vi vill att de här grupperna ska hitta varandra och slå ihop sina krafter och tillsammans jobba för en bättre vardag. Det som alla minoriterer och dubbelminoriteter har gemensamt är att man ofta är lite svagare än majoriteten och därför behövs det ett starkt samarbete. Tillsammans är vi starka.

Den 4-5 juni diskuteras minoriteter och dubbelminoriteter i samband med SAMS seminiarum på Hanaholmen. Vi funderar bland annat på vad det betyder att tillhöra flera minoriteter samtidigt och jämför och diskuterar hur man arbetar med dubbelminoriteter inom Norden. Vi diskuterar också intressebevakning och olika sätt att främja minoriteters rättigheter ur ett nordiskt perspektiv.
Seminariet riktar sig till medlemmar och anställda i handikapporganisationer, övriga organisationer, tjänstemän, beslutsfattare, studerande och andra som är intresserade av minoritetsfrågor i Norden.

Anmälningstiden går ut 16.5. Mer info hittar du på www.samsnet.fi/hanaholmen

Kommentointi

Otsikko:
Nimi:
Kommentti: