fi | sv | eng

Mikä on soten perimmäinen tavoite?

26.01.2016, 11:30

Anna Knaapi, johtaja 

Sote-uudistuksen pitää entistä selvemmin muuttua palvelurakenneuudistuksesta sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukseksi. Entistä vahvempi on ajatus, etteivät terveyden ja hyvinvoinnin ongelmat olekaan palautettavissa ainoastaan palvelujärjestelmäkysymyksiksi.

Hyvinvointia määrittävät seikat ovat suurimmaksi osaksi muualla kuin sosiaali- ja terveyspalveluissa. Näkökulman vaihtuminen voi olla enemmänkin kuin semantiikkaa. Parhaimmillaan kyseessä voi olla käänne, jossa hallinnon ja rakenteiden takaa löytyvät asiakaslähtöiset toimintatavat.

Uudestaan ja taas uudestaan on syytä kysyä, miksi toimitaan niin kuin toimitaan. Mikä on soten perimmäinen tavoite? Jos suomalaisille ei saada synnytettyä muutosvastarinnan päihittävää yhteistä oivallusta, löytyy riittävä koalitio kaatamaan koko ponnistuksen.

Soten tavoitteena on uudistaa sosiaali- ja terveydenhuoltoa siten, että terveys- ja hyvinvointierot kaventuvat. Uudistus on tehtävä asiakaslähtöisesti ja kustannustehokkaasti. Rahat on saatava riittämään ja palvelujen vaikuttavuutta on kehitettävä.

"Ratkaisuihin tarvitaan uudenlaista sektoripolitiikan ylittävää työskentelyä."

Yksi uudistuksen kulmakivistä on turvata tasalaatuisten palveluiden saatavuus. Se on sinänsä jo iso haaste. Mutta sotessa pitäisi päästä vielä syvemmälle. Pelkkä palvelujen tarkastelu riitä. Miten päästään kiinni niihin seikkoihin, jotka ovat palvelujen ulkopuolella? Miten taklataan terveys -ja hyvinvointierojen kasvamisen pirullinen ongelma? Mikä on kansalaisten oma osuus?

Ratkaisuihin tarvitaan uudenlaista sektoripolitiikan ylittävää työskentelyä. Uudenlaista yhteistyötä on synnytettävä julkisen sektorin, yritysten, järjestöjen ja kansalaisten välille.

Uudenlaisen yhteistyön rakentamista

Sote-uudistuksen suurin haaste ja ratkaisu on uudenlaisen yhteistyön rakentuminen. On toimittava epävarmuuden tilassa, jossa mahdollisuudet ja uhat ovat koko ajan samanaikaisesti läsnä. Vastustajat ripustautuvat uhkakuviin, joita tuntuu olevan kohtalaisen helppo piirrellä. Mahdollisuuksien korostajia on helppo haastaa syyttämällä sinisilmäisyydestä. Yhteiskunnan muutokset tuovat mukanaan sekä positiivisia että negatiivisia vaikutuksia. Ennakoivalla ajattelulla negatiivisia vaikutuksia voitaisiin ehkäistä ja tarttua mahdollisuuksien hyödyntämiseen.

Hallitusohjelman tunnustama keino on hakea uudenlaisia toimintatapoja kokeilemalla. Pienimuotoisilla testauksilla päästään kokeilemaan yhteistyön sujuvuutta. Kokeilut tarvitsevat mahdollistajansa eli joukon toimijoita, jotka uskaltavat etsiä ratkaisuja, joiden lopputulos ei aina on selvä. Silti kokeilu suunnitellaan, sitä ohjataan ja arvioidaan. Sitä mikä toimii, vahvistetaan. Epäonnistumiset menevät oppimisen piikkiin.

Järjestöt mukaan kokeilemaan

SOSTE, Kuntaliitto ja Kainuun sote ovat aloittamassa kokeilutoimintaa jatkoksi Arjenpelastajat -konseptin kehitystyölle. Arjenpelastat on kuntalaisten itse ideoima konsepti, jossa nuorten ja ikäihmisten välistä kuilua kurotaan umpeen erilaisten yhteistyömuotojen avulla. Kokeilulla halutaan nämä ryhmät tukemaan toistensa hyvinvointia. Kokeilua laajennetaan ja syvennetään sekä järjestöjen osuutta vahvistetaan. Hyviä toimintamalleja on mahdollista levittää myöhemmin muuallekin Suomeen. SOSTE etsii kokeilusta kiinnostuneita valtakunnallisia järjestöjä kokeilun kumppaneiksi.

Tästä lähtökohdasta toivon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tulevan mukaan sote-uudistukseen. Hakemaan uudenlaisia ratkaisuja kysymyksiin, jotka eivät ratkea niillä toimintatavoilla, joilla ne synnytettiin. Sote-järjestöjen vahvuus on kyky toimia hallintorakenteiden katveessa ja arjen eturintamassa. Siellä toiminta ei voi olla hallintopainotteista, koska se ei ole riittävän kiinnostavaa vapaaehtoistoimijoiden näkökulmasta. Järjestötoiminnassa ollaan aidosti kiinni arjen kysymyksissä. Kiinnostus punnitaan siinä, ottaako se ihmisen ja hänen tarpeensa huomioon.

Sote-järjestöinä levitämme punaisen maton niille, jotka hakevat ratkaisuja ja kumppanuutta. Me haluamme olla mukana sotessa omaehtoisesti, omiin vahvuuksiimme nojaten ja omaa toimintaamme kehittäen.

Blogikirjoitus on kolmas SOSTEn sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistusta käsittelevässä blogisarjassa. Sarjan aloitti ministeri Juha Rehula joulukuussa. Kirjoitusarjassa asiantuntijat tarkastelevat uudistusta eri näkökulmista.

Lue lisää

Kommentointi

Otsikko:
Nimi:
Kommentti: