fi | sv | eng

Markkinointi- ja mainostoimistopalvelujen hankinta - ToimintaSuomi

14.11.2013, 21:53

SOSTE kilpailuttaa ToimintaSuomen digitaalisen markkinoinnin.

Hankinta tehdään julkisena hankintakilpailuna avoimena menettelynä. Hankintailmoitus ja tarjouspyyntöasiakirjat on julkaistu kokonaisuudessaan Hilmassa.

ToimintaSuomi kokoaa järjestöjen toiminnan

SOSTEn koordinoima ja Raha-automaattiyhdistyksen (RAY) rahoittama ToimintaSuomi-portaali auttaa löytämään kootusti järjestöjen terveyttä edistävät tapahtumat ja toiminnat ympäri Suomea. ToimintaSuomeen ovat tervetulleita sisällöntuottajiksi terveyttä ja hyvinvointia edistävät järjestöt, joita ovat esimerkiksi terveysjärjestöt, potilas- ja vammaisjärjestöt, urheiluseurat, taide- ja kulttuuriseurat, luonto- ja ympäristöjärjestöt sekä nuoriso- ja eläkeläisyhdistykset. Lisäksi ToimintaSuomi palvelee valtakunnallisena vapaaehtoistoiminnan välitysportaalina, jossa järjestöjen lisäksi myös muut organisaatiot voivat ilmoittaa tarjolla olevista vapaaehtoistehtävistään.

ToimintaSuomen sisältöä nostetaan esiin sisältömarkkinoinnin avulla. Sisältöjä markkinoidaan pääasiassa digitaalisilla teemakampanjoilla eli osakampanjoilla.

ToimintaSuomen markkinointikampanjoiden tavoitteena on:

  • nostaa esiin järjestöjen tarjoamaa terveyttä ja hyvinvointia edistävää toimintaa sekä vapaaehtoistoimintaa yli sektorirajojen ja siten lisätä kansalaisten tietoisuutta siitä
  • saada suuri yleisö kiinnostumaan kohderyhmittäin ja teemoittain edellä kuvatusta järjestöjen toiminnasta

Edellä mainittujen tavoitteiden kautta pyritään saamaan uusia osallistujia järjestöjen toimintaan ja vapaaehtoistoimintaan.
Markkinointi suunnataan jokaisessa kampanjassa ensin järjestökenttään, joka tuottaa kam-panjan sisällön ja osallistuu halutessaan kampanjan suunnitteluun. Varsinainen mainoskampanja kohdistetaan sen jälkeen, kun järjestöt ovat tuoneet ToimintaSuomeen kampanjan sisällön, suurelle yleisölle kampanjan teeman ja kohderyhmän mukaisesti.
Kampanjat toteutetaan pääasiassa digitaalisen internet-markkinoinnin keinoin.

Aikataulu

  • Tarjouspyyntö julkaistu 15.11.2013
  • Kirjalliset lisäkysymykset pyydetään 22.11.2013 mennessä
  • Kirjalliset vastaukset julkaistaan 27.11. soste.fi -verkkosivuilla
  • Tarjoukset toimitetaan SOSTEen viimeistään 9.12.2013 klo 9.00.

Tarjouspyyntöasiakirjat ja hankintailmoitus

Ilmoitus on julkaistu kokonaisuudessaan Hilma -julkisten hankintojen tietokannassa.

Katso ilmoitus