fi | sv | eng

Maaliskuu ilman rahaa

02.05.2016, 09:00

Erja Saarinen, viestinnän asiantuntija 

Helmikuu on muita lyhyempi kuukausi. Sen vuoksi yliopisto ei antanut tuossa kuussa opiskelijoille tutkintotodistuksia. Kun ei tullut kandidaatinopinnoista paperia, vaikka tutkinto oli ollut jo pitempään kasassa, ei tullut myöskään rahaa. Kela ei maksanut opiskelijalle maaliskuussa lainkaan opintorahaa eikä myöskään kandidaattiopintoihin myönnettyä käyttämättä olevaa opintolainaa saanut nostaa.

Opiskelija joutui elämään maaliskuun rahatta. Näin kävi vaikka opinnot ovat edenneet reippaasti aikataulussa: opintopisteitä on yli vaaditun ja maisteriopinnot hyvässä vauhdissa. Kelalle eivät selittelyt auttaneet.

Parissa päivässä piti jostain hankkia 800 euroa, jolla pystyy maksamaan 410 euron vuokran, puhelinlaskun ja opiskelutarvikkeet sekä syömään kuukauden.

Varakkaiden perheiden opiskelijoiden vaihtoehto on käynti vanhempien kukkarolla. Muiden pitää miettiä tuttavilta tai sukulaisilta lainaamista – saman ikäisiltä ystäviltä tuskin tällaisia summia löytyy – pikavippejä ja ehkä toimeentulotukea.

Työtä ei ehdi saada tai ainakaan siitä palkkaa, kun rahattomuus selviää helmikuun lopussa ja vuokra pitää maksaa maaliskuun 5. päivä. Töihin meno myös keskeyttäisi maisteriopintokurssit ja vaikeuttaisi paitsi opintojen etenemistä myös tukien saamista.

Toimeentulotukea Kelasta – joustavasti?

Toimeentulotuen perusosan käsittely ja maksatus siirtyvät ensi vuoden alussa Kelaan. Kaikki tuoreen Sosiaalibarometrin erityiskatsaukseen vastanneet ryhmät pitävät hyvin yksimielisesti ratkaisua järkevänä. Kyselyyn vastasi Kelassa toimeentulotukisiirron kanssa tekemisissä olevia henkilöitä sekä sosiaali- ja terveysjohtajia ja sosiaalityöntekijöitä kunnista ja kuntien yhteistoiminta-alueilta.

Barometrin vastauksista välittyy kuitenkin huolta Kelan byrokraattisuudesta ja joustamattomuudesta – harkinnalle ei ole kovin paljon sijaa. Tämän opiskelija tunsi nahoissaan.

Kun toimeentulotuki siirtyy Kelan hoidettavaksi, ihmisiä kohdellaan kaikkialla maassa yhdenvertaisesti. Kuntien vaihtelevista toimeentulotuen soveltamisohjeista päästään eroon. Kelalla on myös tehokkaat tietojärjestelmät ja suoraviivaiset menettelytavat, joista saadaan käsittelyyn ripeyttä ja säästöjä.

Barometrin vastauksista välittyy kuitenkin huolta Kelan byrokraattisuudesta ja joustamattomuudesta – harkinnalle ei ole kovin paljon sijaa. Tämän opiskelija tunsi nahoissaan.

Toimeentulotuen hakeminen ei aina ole suoraviivaista: pitää toimittaa lippua ja lappua ja jos ihmisen elämäntilanne on muutenkin vaikea, ei paperisodankäyntiin välttämättä riitä voimia

Helsingin Sanomissa on käyty keskustelua toimeentulotuesta. Sen avasi isä, jonka aikuinen poika sairastaa skitsofreniaa. Hän oli laittanut poikansa tilille rahaa helpottamaan niukkaa toimeentulotuella elettävää elämää. Helpotusta ei tullut, koska raha vähennettiin toimeentulotuesta. Menettely herätti monissa keskustelijoissa ihmetystä. Professori Heikki Hiilamon mielestä ihmetys kertoo siitä, etteivät ihmiset tunne tukiviidakkoa ja sitä kuinka tiukoilla köyhimmät ovat.  

Toivottavasti Kelassa tunnetaan viimeistään ensi vuoden alussa se, miten tiukoilla köyhimmät ovat: joustetaan ja ohjataan ihmisiä myös kuntiin hakemaan ehkäisevää ja täydentävää toimeentulotukea.

Toivottavasti ihmisiä ei jää rahatta pulaan tai huku eri palveluiden välimaastoon joustamattomuuden vuoksi. Kuukausi rahatta ei edistä mitään hyvää kenenkään elämässä.

Lue lisää

Kommentointi

Otsikko:
Nimi:
Kommentti:
 

Kelan, yliopiston ja toimeentulon byrokratiasta

Nimi: Ilpo Lahtinen

Kelan opintotukiosaajana ihmettelin, miten opintotuen maksaminen voi loppua blogissa kerrotulla tavalla. Kun Erja Saarinen kirjoitti, että henkilö ei pystynyt nostamaan opintolainaakaan, pystyin päättelemään, mistä on kyse. Opintotuen maksaminen päättyi, koska opiskelija oli käyttänyt loppuun kanditutkintoon myönnettävän enimmäistukiaikansa.

”Näin kävi vaikka opinnot ovat edenneet reippaasti aikataulussa” – tämäkin on mahdollista, vaikka tukiaika on loppunut kesken. Yliopistotuki on 1.8.2011 alkaen myönnetty erikseen kandi- ja maisteriopintoihin. Sen tarkoituksena on lisätä opintojen suunnitelmallisuutta niin, että kandivaiheessa suoritettaisiin nimenomaan kandiopinnot. Ei ole kiellettyä suorittamasta myös maisteriopintoja, mutta Kela on kaikin tavoin yrittänyt tiedottaa, että opintotuen maksaminen päättyy, jos kanditutkintoa ei suoriteta sen tukiaikana.

Mielellämme joustaisimme, mutta jos opintotukilaki sanoo, että maisterivaiheen opintotukikuukaudet voidaan myöntää aikaisintaan kanditutkinnon suorittamiskuukautta seuraavan kuukauden alusta alkaen, on vaikea joustaa lakia rikkomatta.

Kun perustoimeentulotuen toimeenpano siirtyy Kelalle, luotan siihen, että tällainenkin tilanne hoidetaan joustavasti Kelassa niin, että myös opiskelija voi vaivattomasti saada toimeentulotuen heti sen jälkeen, kun opintotukioikeus on päättynyt.

Tässä suhteessa opintolainan nostokielto opintotuen päättyessä on myös opiskelijan etu. Mutta voi hyvin olla, että opintolainan nostosääntöjä tullaan arvioimaan seuraavissa opintotukilain muutoksissa.

Kelan byrokraattisuus kuulostaa pahalta, mutta rohkenen väittää, että Kelan byrokratia on kaikkien etu. Koska ratkaisumme perustuvat etuuslakeihin ja -ohjeisiin, turvaamme asiakkaillemme yhdenvertaisen kohtelun tavalla, jonka oikeellisuuden jokainen voi halutessaan varmistaa. Siihenkin luotan, että tämä tulee näkymään myös Kelan myöntämässä toimeentulotuessa.

Toimeentulotuen tuleva työnjako Kelan ja kuntien välillä on hyvä ja toivottavasti se toimii myös käytännössä. Kela tulee hoitamaan hyvin ja asiakaslähtöisesti byrokraattisen perustoimeentulotuen, ja kunnat tulevat hoitamaan hyvin ja asiakaslähtöisesti harkinnanvaraisen ehkäisevän ja täydentävän toimeentulotuen.

JK. Jos blogin pointti on se, että kaikki kandiin vaadittavat suoritukset oli jo tehty, voisi myös kysyä, oliko ongelman syynä pikemminkin yliopiston byrokratia kuin Kelan.

12.05.2016, 11:20