fi | sv | eng

på Svenska

SOSTEn maakuntavaaliteesit

Maakunnat ovat jatkossa paljon vartijoina. Niillä on vastuu uudistaa sosiaali- ja terveyspalvelut asiakaslähtöisiksi ja hoitoketjut toimiviksi. Maakuntia ja sosiaali- ja terveysjärjestöjä yhdistää yhteinen tavoite, ihmisten hyvinvointi. Kuulemalla, tukemalla ja ottamalla järjestöjä mukaan valmisteluun, saavutetaan yhteinen tavoite.

 Monipuoliset palvelut luovat menestyvän maakunnan

 Menestyvä maakunta panostaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen

 Elinvoimaiset järjestöt luovat osallisuutta

 Asiakasmaksut eivät saa olla hoidon ja hoivan este


SOSTEn jäsenjärjestöjen maakuntavaalitavoitteet


Järjestöissä toimii vuosittain yli 500 000 vapaaehtoista

Paikallisia sosiaali- ja terveysyhdistyksiä on Suomessa noin 10 000. Ne toimivat maakuntien kumppaneina kaikkialla Suomessa ja edistävät monin tavoin kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä.

Joka viikko syntyy kolme uutta sosiaali- ja terveysyhdistystä. Suuressa joukossa on muun muassa kansanterveys-, potilas- ja vammaisjärjestöjä, päihde- ja mielenterveysjärjestöjä, lapsi- ja perhejärjestöjä sekä ikääntyneiden asioihin keskittyviä järjestöjä. Niissä on noin 1,3 miljoonaa jäsentä ja niissä toimii vuosittain 500 000 vapaaehtoista ja 260 000 vertaistukijaa.

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry on valtakunnallinen kattojärjestö, joka kokoaa yhteen sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhteisöt. SOSTEn tavoitteena on sosiaalisesti eheä, terve ja aidosti osallistuva yhteiskunta, jossa järjestöillä on vahva rooli.

Maakuntavaalit ovat kenties Suomen tärkeimmät vaalit koskaan

Sote- ja maakuntauudistusta on väännetty pitkään ja hartaudella. Hallitus joutui laittamaan aikataulunsa kertaalleen uusiksi kesällä, koska valinnanvapauslaki vaatikin vielä täydentävän esityksen ja lausuntokierroksen. Jos valinnanvapauslaki ja maakuntauudistus hyväksytään keväällä 2018, ensimmäiset maakuntavaalit järjestetään jo lokakuussa. Ilman hallituksen yhteisymmärrystä valinnanvapauslaista ei tule myöskään maakuntauudistusta.

Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen on todennut maakuntauudistuksen olevan suurin julkisten palveluiden järjestämistä koskeva muutos satavuotiaan Suomen historiassa. Mutta mistä siinä oikeastaan on kyse?

Suomi järjestetään uudella tavalla

Tulevaisuudessa Suomen julkinen hallinto järjestetään kolmella tasolla: valtio, maakunta ja kunta. Maakunnilla on itsehallinto, ja ne vastaavat sosiaali- ja terveyspalveluiden, pelastustoimen, ympäristöterveydenhuollon sekä yritys-, työ- ja elinkeinopalveluiden järjestämisestä asukkailleen. Lisäksi Manner-Suomen kunnista ja kuntayhtymistä siirtyy maakuntien palvelukseen yli 200 000 työntekijää. Uudistuksen tavoite on yksinkertainen. Turvata palvelujen saatavuus, ja samalla käyttää olemassa olevat resurssit tehokkaammin.

Yksi suurimmista haasteista tulevassa muutoksessa on kuntien ja maakuntien yhteistyö. Miten pidetään kiinni toimivista verkostoista ja toimintamalleista, kun järjestämisvastuu vaihtuu? Miten sekä asukkaiden, kuntien ja maakuntien tarpeet otetaan huomioon? Kansalaisen näkökulmasta olennaista on, että palvelut toimivat ja ovat saatavilla, ei se, kuka niiden järjestämisestä vastaa.

Uusi malli tuo uudet vaalit

Kansalaiselle uudistus tuo arkeen täysin uudet vaalit. Tällä hetkellä maakuntavaltuustoissa istuvat kuntien valtuutetut, kuntien asukasluvun ja puolueiden voimasuhteiden mukaisesti. Uuden maakuntavaalit valitaan kuitenkin suoralla kansanvaalilla. Tulevaisuudessa pienimmät kunnat eivät välttämättä saa edustusta uuteen maakuntavaltuustoon. Toisaalta voidaan myös todeta, että valtuutettujen tehtävä on edustaa ja päättää koko maakunnan, ei vain oman kotikunnan, parhaaksi.

Sote- ja maakuntauudistus kuulostaa aivan liian usein byrokraattiselta ja paperinmakuiselta. Kyse on kuitenkin meitä kaikkia koskettavista asioista. Kuullaanko järjestöjä näiden päätösten yhteydessä?

Timo Lehtinen

yhteiskuntasuhdepäällikkö

040 158 2212

tiimin johtaminen, toiminnan kehittäminen, yhteiskunnallinen vaikuttaminen

erityisasiantuntija

050 531 4244

yhteiskunnallinen vaikuttaminen, sidosryhmätyö ja vaikuttajaviestintä, @kimarttinen