fi | sv | eng

Yhdenvertainen kohtelu vammaisetuuksien myöntöön

22.04.2014, 14:24

Hakijoiden yhdenvertainen kohtelu on tärkeää vammaisetuuksia myönnettäessä. Olennaista on se, miten ja millaisiin kriteereihin perustuen haitta, avun, valvonnan ja ohjauksen tarve määritellään. Näiden määrittelyssä tulee nykyistä paremmin ottaa huomioon ensisijaisesti kyseinen vamma/sairaus, sen aiheuttamat erityispiirteet ja tarpeet. SOSTE korostaa, että erityiskustannusten kirjaaminen lakiin selkeyttää tukien myöntämistä, mutta kustannusten liian tiukka kytkeminen hoidollisiin toimenpiteisiin voi kapeuttaa henkilön arjessa selviytymistä. Lisäksi SOSTE esitti, että kuntoutuksen riippuvuus vammaistuen tasosta poistetaan. Kuntoutuksen tulee osaltaan toimia ennaltaehkäisevänä ja ihmisten toimintakykyä lisäävänä toimintana.