fi | sv | eng

Uusia osaajia tarvitaan

15.01.2013, 17:24

Korkeakoulujen rakenneuudistukselle asetetut tavoitteet ovat SOSTEn mielestä erinomaisia: nopeasti ikääntyvä Suomi tarvitsee uusia osaajia ja globaalissa maailmassa tarvitaan uutta ja joustavaa korkeaa osaamista. Lisäksi korkeakoulutuksen on aiempaa paremmin oltava erityisryhmien ja heikompituloisten saavutettavissa.

SOSTE suhtautuu kuitenkin erittäin suurella varauksella rakenneuudistusta pohtineen työryhmän ajatuksiin kahden vuoden tutkinnoista ja tutkinnon osien hyödyntämisestä työmarkkinoilla. Sen sijaan myönteisesti suhtaudutaan siihen, että korkeakouluissakin voitaisiin kokeilla näyttötutkinto- tai vastaavaa käytäntöä työelämässä jo olevien osaamisen tunnistamiseksi ja tunnustamiseksi. Myös tavoite, jossa jo työelämässä olevien korkeakoulutukseen hakeutumista tai tutkintojen loppuun suorittamista tuetaan, on kannatettava.

SOSTEn mielestä keskeistä olisi korkeakoulujen ja erityisesti yliopistojen valintakoejärjestelmän uudistaminen enemmän alalle soveltuvuutta arvioivaksi, motivaatiota mittaavaksi ja valtakunnalliseksi. Tällä hetkellä valinta painottuu liikaa ulkoaosaamiseen ja vuosien harjoitteluun. Lisäksi nykyinen valintakoe- ja siihen liittyvä pääsykoekurssijärjestelmä estää vähävaraisempien hakeutumisen korkeakoulutukseen lisäten siten eriarvoisuutta ja yhteiskunnallista polarisaatiota. Polarisaatiokehityksen syvenemisen estämiseksi korkeakoulutus tulee säilyä maksuttomana ETA-/EU-maiden sisältä tuleville opiskelijoille. Kaikkiin korkeakouluihin pitäisi myös pystyä hakemaan kaksi kertaa vuodessa.