fi | sv | eng

Työvoima- ja yrityspalveluun selkeälinjaisuutta

07.12.2012, 12:55

SOSTE pitää hyvänä, että julkinen työvoima- ja yrityspalvelu rakennetaan yhden lain, yhden asetuksen ja yhden ohjeen pohjalle. Hahmottuvaa palvelujärjestelmää SOSTE pitää selkeälinjaisena, edistyksellisenä ja pääosin hyvin asiakasnäkökulman huomioivana. Lausunnossa kiinnitetään kuitenkin huomiota useisiin yksityiskohtiin. Mm. työllisyyspoliittisen avustuksen keston vähentäminen viidestä vuodesta kolmeen vuoteen tulee harkita uudestaan. Lainsäädäntöpaketti ei myöskään riittävästi huomioi hallitusohjelmaan kirjattua tavoitetta, jossa ”tavoitteena on luoda vaikeasti työllistyville ja vammaisille pysyvä palkkatuki”.