fi | sv | eng

Tuloerojen kasvua hillittävä

09.04.2014, 14:40

SOSTE näkee budjettikehyksen talouskasvua, työllisyyttä ja maamme taloudenhoitoon kohdistuvaa luottamusta vahvistavan peruslinjan välttämättömäksi. Ilman talouden kasvua ja työllisyyttä parantavia toimia nykyisen hyvinvoinnin ylläpito saatikka parantaminen ei ole mahdollista. SOSTE näkee kuitenkin, että budjettikehyksen ratkaisut joiltain osin kasvattavat tuloeroja ja leikkaavat sosiaaliturvaa huolestuttavan lyhytnäköisesti. Siksi SOSTE toivoi sosiaali- ja terveysvaliokunnan kuulemisessa valiokunnan kiinnittävän huomiota seuraaviin:

1. Rakenneuudistukset
- SOTE-uudistuksessa toimintaprosessit tulee rakentaa ihmisten tarpeista lähtien
- Perustoimeentulotuen Kela-siirrossa on turvattava sosiaalityön resurssit
- Sote-alan kelpoisuusvaatimusten ohella suunnattava toimia myös työn sisältöön
- Laitoshoidon vähentäminen vanhustenhuollossa edellyttää muiden hoitomuotojen ja omaishoidon kehittämistä

2. Sopeuttamistoimenpiteet
- Lapsiperheisiin kohdistuvaa leikkausten yhteisvaikutusta on lievennettävä
- Työvoimapolitiikkaan kohdistettu 55 miljoonan säästö on nykytilanteessa liikaa
- Ihmisten omavastuu sosiaali- ja terveydenhuollossa kasvaa merkittävästi
- Tupakkaveron ohella myös alkoholiveroa syytä korottaa