fi | sv | eng

Talouspolitiikan linjaa tulisi keventää

18.09.2014, 10:03

SOSTE katsoo, että hallituksen talousarvioesitys vuodelle 2015 on nykyisissä taloudellisissa olosuhteissa uskalias. Esitetyt lähes kolmen miljardin euron sopeutukset ovat tulossa tilanteeseen, jossa yksityisen sektorin kasvu on olematonta ja jossa yritysten sekä kotitalouksien luottamus talouteen on alamaissa. Nämä sopeutukset voivat johtaa talouskasvun merkittävään hidastumiseen ja työttömyyden kasvun voimistumiseen. SOSTE suosittelee, että talouspolitiikan linjaa kevennettäisiin ja osa talousarvioesityksen leikkauksista peruttaisiin.

Erityisen huolissaan SOSTE on pienituloisiin kotitalouksiin kohdistuvista sopeutustoimenpiteistä, jotka ovat hallituksen yhden päätavoitteen eli köyhyyden ja eriarvoisuuden vähentämisen vastaisia. Kuntasektorille syntyvä säästöpaine tulee vaikuttamaan negatiivisesti sosiaali- ja terveyspalveluihin sekä sosiaaliturvaan, mitä SOSTE pitää erittäin epätoivottavana kehityksenä.

SOSTE suhtautuu suurin varauksin budjettiriihessä rakennepolitiikan osana esiteltyyn sosiaali- ja terveyspalveluiden menoraamiin, jolla pyritään asettamaan katto vuotuisille sosiaali- ja terveysmenoille.