fi | sv | eng

Lausunto eurooppalaisista sosiaaliseen yrittäjyyteen erikoistuneista rahastoista eduskunnan talousvaliokunnalle 8.3.2012

17.06.2012, 21:34

Sosten lausunto U10/2012 vp ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaisista sosiaaliseen yrittäjyyteen erikoistuneista rahastoista

Lue lisää >