fi | sv | eng

Palkkatukijärjestelmän muutokset eivät helpota osatyökykyisten ja pitkäaikaistyöttömien työllistämistä

11.06.2014, 15:53

SOSTE pitää lähtökohtaisesti kannatettavana tavoitteita palkkatukijärjestelmän yksinkertaistamisesta, selkeyttämisestä ja yhdenvertaisuuden lisäämisestä. Myönteisenä nähdään myös uudistuksen tavoite, että palkkatuella palkattaisiin enemmän osatyökykyisiä ja pitkäaikaistyöttömiä. ...

Lue lisää >

Tuloerojen kasvua hillittävä

09.04.2014, 14:40

SOSTE näkee budjettikehyksen talouskasvua, työllisyyttä ja maamme taloudenhoitoon kohdistuvaa luottamusta vahvistavan peruslinjan välttämättömäksi. Ilman talouden kasvua ja työllisyyttä parantavia toimia nykyisen hyvinvoinnin ylläpito saatikka parantaminen ei ole mahdollista. SOS...

Lue lisää >

Sosiaalinen oikeudenmukaisuus lävistää oikeutetusti ESR:n toimintalinjat

30.09.2013, 14:17

SOSTE pitää Suomen rakennerahasto-ohjelman viidettä luonnosta pitkälti hyvänä esityksenä tulevalle rakennerahastokaudelle. Erittäin myönteisenä nähdään sosioekonomisten terveyserojen tunnustaminen yhdeksi maamme suurimmista haasteista. Rakennerahasto-ohjelman kehittämiseksi SOSTE...

Lue lisää >

Työvoima- ja yrityspalveluun selkeälinjaisuutta

07.12.2012, 12:55

SOSTE pitää hyvänä julkisen työvoima- ja yrityspalvelun hahmottumista.

Lue lisää >