fi | sv | eng

Laadukas varhaiskasvatus on investointi

22.01.2015, 10:09

Uusi lakiehdotus korostaisi aiempaa vahvemmin lapsen edun ensisijaisuutta ja lapsen oikeuksien huomioimista varhaiskasvatuksessa. Ehdotettu kaikille lapsille laadittava varhaiskasvatussuunnitelma vahvistaa osaltaan jokaisen lapsen yksilöllisten ominaisuuksien ja tarpeiden huomioi...

Lue lisää >

Tuloerojen kasvua hillittävä

09.04.2014, 14:40

SOSTE näkee budjettikehyksen talouskasvua, työllisyyttä ja maamme taloudenhoitoon kohdistuvaa luottamusta vahvistavan peruslinjan välttämättömäksi. Ilman talouden kasvua ja työllisyyttä parantavia toimia nykyisen hyvinvoinnin ylläpito saatikka parantaminen ei ole mahdollista. SOS...

Lue lisää >

Sosiaalinen oikeudenmukaisuus lävistää oikeutetusti ESR:n toimintalinjat

30.09.2013, 14:17

SOSTE pitää Suomen rakennerahasto-ohjelman viidettä luonnosta pitkälti hyvänä esityksenä tulevalle rakennerahastokaudelle. Erittäin myönteisenä nähdään sosioekonomisten terveyserojen tunnustaminen yhdeksi maamme suurimmista haasteista. Rakennerahasto-ohjelman kehittämiseksi SOSTE...

Lue lisää >

Lausunto Asuntopoliittisen ohjelman valmistelusta ympäristöministeriölle 13.1.2012

16.06.2012, 15:43

SOSTEn lausunto Keskustelu Otakantaa.fi -kansalaisfoorumissa

Lue lisää >