fi | sv | eng

Yksityisen hoidon tuen alennus perusteltua tasa-arvonäkökulmasta

25.09.2015, 13:37

Lähtökohtaisesti SOSTE ei kannata subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaamista. Tähän liittyen SOSTE on laatinut OKM:lle erillisen lausunnon. Mikäli subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaamiseen päädytään, näkee SOSTE yksityisen hoidon tuen maksamisen nykylain mukaisen alemman...

Lue lisää >

Lapsen etu ei toteudu päivähoito-oikeuden rajaamisessa ja ryhmäkokojen kasvattamisessa

25.09.2015, 13:21

SOSTE ei kannata subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaamista. SOSTEn näkemys on, että päivähoito-oikeuden rajaaminen 20 viikkotuntiin: Aiheuttaisi sen, ettei lapsen oikeus varhaiskasvatukseen joko päiväkodissa tai perhepäivähoidossa ja lapsen etu toiminnan järjestämisessä to...

Lue lisää >

Varhaiskasvatuslain uudistuksessa myönteistä lapsen edun huomioiminen

07.04.2015, 14:16

Uusi lakiehdotus korostaisi aiempaa vahvemmin lapsen edun ensisijaisuutta ja lapsen oikeuksien huomioimista varhaiskasvatuksessa. Ehdotettu kaikille lapsille laadittava varhaiskasvatussuunnitelma vahvistaa osaltaan jokaisen lapsen yksilöllisten ominaisuuksien ja tarpeiden huomioi...

Lue lisää >

Esiopetus velvoittavaksi

10.06.2014, 14:09

SOSTE kannattaa hallituksen esitystä esiopetuksen muuttamisesta velvoittavaksi.

Lue lisää >

Laadukas varhaiskasvatus tärkeä investointi

03.06.2014, 21:49

SOSTE näkee laadukkaan varhaiskasvatuksen tärkeänä investointina lasten tulevaisuuteen ja sillä on tärkeä rooli syrjäytymistä ehkäisevänä ja hyvinvointieroja vähentävänä palveluna. Mahdollisimman varhainen yksilöllisen tuen tarpeen havaitseminen ja tarjoaminen tukee lapsen kehity...

Lue lisää >