fi | sv | eng

Psykologi- ja kuraattoripalveluiden siirtyminen sijaintikunnan vastuulle on kannatettavaa

30.06.2014, 13:49

SOSTE näkee taloudellisesti edullisena ja vaikuttavana tapana resursoida koululaisen ja opiskelijan lähellä ja helposti saatavissa oleviin oppilas- ja opiskelijahuollon palveluihin, tässä yhteydessä psykologi- ja kuraattoripalveluihin. Turvaamalla varhainen ja laadukas tuki oppil...

Lue lisää >

Esiopetus velvoittavaksi

10.06.2014, 14:09

SOSTE kannattaa hallituksen esitystä esiopetuksen muuttamisesta velvoittavaksi.

Lue lisää >

Laadukas varhaiskasvatus tärkeä investointi

03.06.2014, 21:49

SOSTE näkee laadukkaan varhaiskasvatuksen tärkeänä investointina lasten tulevaisuuteen ja sillä on tärkeä rooli syrjäytymistä ehkäisevänä ja hyvinvointieroja vähentävänä palveluna. Mahdollisimman varhainen yksilöllisen tuen tarpeen havaitseminen ja tarjoaminen tukee lapsen kehity...

Lue lisää >