fi | sv | eng

Psykologi- ja kuraattoripalveluiden siirtyminen sijaintikunnan vastuulle on kannatettavaa

30.06.2014, 13:49

SOSTE näkee taloudellisesti edullisena ja vaikuttavana tapana resursoida koululaisen ja opiskelijan lähellä ja helposti saatavissa oleviin oppilas- ja opiskelijahuollon palveluihin, tässä yhteydessä psykologi- ja kuraattoripalveluihin. Turvaamalla varhainen ja laadukas tuki oppil...

Lue lisää >