fi | sv | eng

Yksityisen hoidon tuen alennus perusteltua tasa-arvonäkökulmasta

25.09.2015, 13:37

Lähtökohtaisesti SOSTE ei kannata subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaamista. Tähän liittyen SOSTE on laatinut OKM:lle erillisen lausunnon. Mikäli subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaamiseen päädytään, näkee SOSTE yksityisen hoidon tuen maksamisen nykylain mukaisen alemman...

Lue lisää >

Lapsen etu ei toteudu päivähoito-oikeuden rajaamisessa ja ryhmäkokojen kasvattamisessa

25.09.2015, 13:21

SOSTE ei kannata subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaamista. SOSTEn näkemys on, että päivähoito-oikeuden rajaaminen 20 viikkotuntiin: Aiheuttaisi sen, ettei lapsen oikeus varhaiskasvatukseen joko päiväkodissa tai perhepäivähoidossa ja lapsen etu toiminnan järjestämisessä to...

Lue lisää >

Varhaiskasvatuslain uudistuksessa myönteistä lapsen edun huomioiminen

07.04.2015, 14:16

Uusi lakiehdotus korostaisi aiempaa vahvemmin lapsen edun ensisijaisuutta ja lapsen oikeuksien huomioimista varhaiskasvatuksessa. Ehdotettu kaikille lapsille laadittava varhaiskasvatussuunnitelma vahvistaa osaltaan jokaisen lapsen yksilöllisten ominaisuuksien ja tarpeiden huomioi...

Lue lisää >

Laadukas varhaiskasvatus on investointi

22.01.2015, 10:09

Uusi lakiehdotus korostaisi aiempaa vahvemmin lapsen edun ensisijaisuutta ja lapsen oikeuksien huomioimista varhaiskasvatuksessa. Ehdotettu kaikille lapsille laadittava varhaiskasvatussuunnitelma vahvistaa osaltaan jokaisen lapsen yksilöllisten ominaisuuksien ja tarpeiden huomioi...

Lue lisää >

Psykologi- ja kuraattoripalveluiden siirtyminen sijaintikunnan vastuulle on kannatettavaa

30.06.2014, 13:49

SOSTE näkee taloudellisesti edullisena ja vaikuttavana tapana resursoida koululaisen ja opiskelijan lähellä ja helposti saatavissa oleviin oppilas- ja opiskelijahuollon palveluihin, tässä yhteydessä psykologi- ja kuraattoripalveluihin. Turvaamalla varhainen ja laadukas tuki oppil...

Lue lisää >