fi | sv | eng

Sosiaalinen oikeudenmukaisuus lävistää oikeutetusti ESR:n toimintalinjat

30.09.2013, 14:17

SOSTE pitää Suomen rakennerahasto-ohjelman viidettä luonnosta pitkälti hyvänä esityksenä tulevalle rakennerahastokaudelle. Erittäin myönteisenä nähdään sosioekonomisten terveyserojen tunnustaminen yhdeksi maamme suurimmista haasteista. Rakennerahasto-ohjelman kehittämiseksi SOSTE ehdottaa

1. Rakennerahasto-ohjelmassa tulee systemaattisesti varmistaa, että horisontaaliset periaatteet näkyvät rakennerahaston kaikissa toimintalinjoissa.

2. Toimintalinja 5:ttä tulee laajentaa lisäämällä terveyden ja hyvinvoinnin erityistavoitekokonaisuus.