fi | sv | eng

Palkkatukijärjestelmän muutokset eivät helpota osatyökykyisten ja pitkäaikaistyöttömien työllistämistä

11.06.2014, 15:53

SOSTE pitää lähtökohtaisesti kannatettavana tavoitteita palkkatukijärjestelmän yksinkertaistamisesta, selkeyttämisestä ja yhdenvertaisuuden lisäämisestä. Myönteisenä nähdään myös uudistuksen tavoite, että palkkatuella palkattaisiin enemmän osatyökykyisiä ja pitkäaikaistyöttömiä. Lausunnossaan SOSTE perustelee näkemyksensä, että ehdotetuilla muutoksilla osatyökykyisten ja pitkäaikaistyöttömien työllistäminen ei helpottuisi. SOSTE korostaa, että uudistuksella ei saa vaikeuttaa yhdistysten mahdollisuuksia työllistää pitkäaikaistyöttömiä ja vaatii ehdotusta muutettavaksi niin, että yhdistyksillä olisi jatkossakin mahdollisuus työllistää pitkäaikaistyöttömiä myös kokopäiväisesti. Osatyökykyisten palkkatuen tasoa ei saa heikentää.

Ehdotuksessa SOSTE pitää myönteisenä, että ikääntyneille vaikeasti työllistyville tarjotaan mahdollisuus työhön ja työuran pidentämiseen. Myös nuorten palkkatukijaksojen pidentäminen tukisi nuorisotakuun tavoitteita ja antaisi mahdollisuuden pidempiaikaiseen työllistämiseen. Oppisopimuskoulutuksessa palkkatuen keston ehtojen säilyminen ennallaan on myönteistä. Ehdotettu säännös, jolla työnantajan erilaiset laiminlyönnit olisivat esteenä palkkatuen myöntämiselle, nähtiin myönteisenä.

Kommentointi

Otsikko:
Nimi:
Kommentti: