fi | sv | eng

Lineaarinen malli osatyökyvyttömyyseläkkeeseen ja täyteen työkyvyttömyyseläkkeeseen

24.11.2017, 11:46

Kannustinloukut-projektissa on selvitetty työnteon lisäämisen kannusteita työkyvyttömyyseläkkeellä, jotta eläkkeensaajan jäljellä oleva työkyky saataisiin paremmin käyttöön. Työryhmä ehdottaa osatyökyvyttömyyseläkkeellä olevien työnteon kannusteiden parantamiseksi lineaarista mallia, jossa suojaosuuden ylittävät ansiot pienentäisivät maksussa olevaa eläkettä. Suojaosuudeksi ehdotetaan 50 prosenttia eläkkeen perusteena olevista ansioista, kuitenkin vähintään 600 euroa kuukaudessa. Suojaosuuden ylittävät ansiot pienentäisivät eläkettä 50 prosenttia jokaista ansaittua lisäeuroa kohti.

SOSTEn lausunnon keskeinen sisältö

  • SOSTE kannattaa lineaarista mallia sekä osatyökyvyttömyyseläkkeeseen että täyteen työkyvyttömyyseläkkeeseen.
  • Minimisuojaosuuden taso tulisi säilyttää nykyisellä tasolla, jotta niiden ansiorajan tuntumassa työskentelevien, jotka eivätkä pysty lisäämään työskentelyään, toimeentulo ei heikentyisi.
  • Eläkkeen ja ansiotulojen yhteensovittamisessa tulisi pyrkiä mahdollisimman reaaliaikaiseen tilanteeseen niin, että ihmiset pystyisivät mahdollisimman hyvin ennakoimaan omia tulojaan.
  • Osatyökyvyttömyyseläkkeen saamisen tulisi olla mahdollista kaikille ihmisile riippumatta siitä, minkä eläkejärjestelmän piirissä he ovat.
  • Jotta kannustinloukkuja voitaisiin purkaa tehokkaasti, tulisi koko toimeentuloturvajärjestelmää ja myös verotusta arvioida kokonaisuutena.

Lue koko lausunto kannustinloukkuja pohtineen työryhmän raportista.

Kommentointi

Otsikko:
Nimi:
Kommentti: