fi | sv | eng

Lausunto julkisista rekrytointi- ja osaamispalveluista

16.06.2017, 12:40

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n lausunto koskien lausuntopyyntöä: luonnos hallituksen esitykseksi laiksi julkisista rekrytointi- ja osaamispalveluista, laiksi alueiden kehittämisen ja kasvupalveluiden rahoittamisesta ja yksityisistä rekrytointipalveluista sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta sekä luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kotoutumisen edistämisestä.

Kommentointi

Otsikko:
Nimi:
Kommentti: